Bureau Toezicht & Handhaving

Postadres:
Gemeente Nijmegen Afd. Mobiliteit
Bureau Toezicht en Handhaving G930
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Bezoekadres:
Arsenaalgas 8a
6511 PE Nijmegen
Tel: 14024 (klantcontactcenter)

Kosten
Aan de voorlichtingsactiviteiten van Bureau Toezicht & Handhaving zijn geen kosten verbonden

Reservering
Het is noodzakelijk ruim van te voren een afspraak te maken zodat de voorlichting op een juiste wijze kan worden ingepland en voorbereid. Reserveren kan telefonisch of schriftelijk tussen 9:00 en 16:30 uur via de contactpersoon van Bureau Toezicht & Handhaving.

Bureau Toezicht en Handhaving

Bureau Toezicht en Handhaving: Gastles Milieupolitie klik voor niveau

Les

niveau: PO, groep 1-8, VO, leerjaar 1-6

 

De milieutoezichthouder geeft op school voorlichting (met Powerpoint) over het takenpakket van Bureau Toezicht & Handhaving in de gemeente Nijmegen. Onderwerpen: o.a. aanpak vervuiling (zwerfvuil, zwerfafval, kca, hondenpoep, vuilniszakken), handhaven bij milieucalamiteiten, geluidsmetingen bij evenementen.

tijdsinvestering: 1 á 1,5 uur


Naar het zoekformulier
Print deze pagina