natuurmuseum

Adres
Natuurmuseum Nijmegen
Bezoekerscentrum Gelderse Poort
Gerard Noodtstraat 121
6511 ST  Nijmegen
Tel.: 024-3297070

Contactpersoon: Gertruud Cobben

E-mail voor museumbezoek:
info@natuurmuseum.nl
E-mail voor uitleen kisten en biotheek:
documentatie@natuurmuseum.nl
www.natuurmuseum.nl

Kosten
Nijmeegse scholen krijgen de kosten voor museumbezoek, de uitleen van leskisten en de biotheek vergoed door de Gemeentelijke Declaratieregeling.
De kosten voor scholen buiten Nijmegen zijn de kosten in overleg vastgesteld.
De excursie 'struinen door de stadswaard' kost € 2,50 per leerling. Voor Nijmeegse scholen zal 50% worden vergped door de Declaratieregeling

Reserveren
Voor een rondleiding bij een expositie of door het Bezoekerscentrum De Gelderse Poort kunt u zich uiterlijk twee weken van tevoren aanmelden.
Leskisten van het documentatiecentrum en uitleen van de biotheek dient u minstens een week vooraf te reserveren.
U kunt bij voorkeur per email reserveren.
Materiaalpakketten kunt u aan het begin van het schooljaar aanvragen 

Overige activiteiten
Het Natuurmuseum heeft wisselende tentoonstellingen in het museum en organiseert verschillende natuuractiviteiten voor kinderen, zoals de natuurontdekkingstocht.
Voor meer informatie kijk op de website van het Natuurmuseum
Bekijk de natuurontdekkingstocht: Op bezoek bij de Imker

Natuurmuseum

Natuurmuseum Uitleen plastic goten

Uitleenmaterialen

Natuurmuseum uitleen zandfractiescheider

uitleenmaterialen

uitleenmaterialen divers

Natuurmuseum expositie Toverbosklik voor niveau

bezoek aan expositie

niveau: peuterspeelzalen; kinderdagverblijven; BSO; PO, groep 1-2

 

Fee Hupsakee heeft hulp van de kinderen nodig. De fee wil de dieren in het bos betoveren, zodat ze kunnen gaan praten. Een sprookjesachtige tentoonstelling waar het jonge kind de bosdieren leert kennen.

In het Toverbos leven veel dieren. Ze hebben allemaal zo hun eigen verhaal. Denk eens aan de eekhoorn: de hele zomer druk, en nu in de winter kan hij zijn verstopte voorraad niet meer vinden. Kunnen de kinderen helpen met het zoeken naar de hazelnoten?
En wat denk je van de kraai met zijn grappige geluid: Kra kra kra!! Kunnen de kinderen ook zo mooi kraaien?
En kijk daar zit de mol, hij komt net met zijn hoofdje boven de grond uit. Is hij nou wel blind of niet? Na het bezichtigen van de tentoonstelling weten de kinderen het, en nog mooier: ze vergeten het niet meer!

Natuurmuseum Leskist Kriebelbeestjes (45)PO, groep 1-2

Leskist

 

Kriebelbeestjes vind je overal. Met de potjes en loepjes uit de leskist gaan de leerlingen buiten beestjes vangen. Ze zien dan meteen waar kleine insecten, spinnen en slakken leven. De gevangen beestjes kunnen ze een tijdje in potten of bakken in de klas houden om ze beter te bekijken.

Hoeveel beestjes tellen ze? Het lesprogramma van kriebelbeestjes geeft mogelijkheden om met de leerlingen met rekenen, taal, muziek en gym aan het werk te zijn. Insecten en andere kleine beestjes hebben steeds de hoofdrol. Materialen in de leskist zijn: vangmateriaal, loeppotjes, vergrootglazen, plastic insecten, liedjes, verkleedmaterialen, boeken, DVD, lesprogramma met werkbladen.

locatie: klaslokaal en in de directe schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Lievebeest (40)PO, groep 1-2

Leskist

 

Lievebeest is een leskistje over lieveheersbeestjes, hun leefgebied en hun ontwikkeling. Het enige wat u zelf nog hoeft te doen is met de kleuters levende lieveheersbeestjes te zoeken rondom school

Natuurmuseum Leskist Opgezette dierenPO, groep 1-2

Leskist

 

Natuurmuseum Leskist Zintuigen 1-2 (41)PO, groep 1-2

Leskist

 

Leerlingen leren de vijf zintuigen aan te scherpen door ze geconcentreerd te gebruiken bij de vele doe-activiteiten die dit lesmateriaal biedt. Er zijn 4 (deel)leskisten waarin de zintuigen afzonderlijk aan bod komen: zien, horen, ruiken en proeven, voelen.
Bij elk zintuig is een lesprogramma samengesteld met de volgende opbouw: kennismaking met het zintuig, inleiding bij elk zintuig met een gedicht en een bijbehorende pop, spelletjes rondom het zintuig, beleving en emoties die bij het zintuig horen, toepassing van het geleerde. Tijdens kringactiviteiten kunnen leerlingen hun ervaringen onder woorden leren brengen en al doende zullen ze merken dat zintuigen ook samenwerken.
Ter afsluiting van het werken met deze vier (deel)leskisten is er de vijfde leskist met daarin een boodschappentas met 17 pakjes. Een bijpassend verhaal vertelt de leerlingen over 17 verschillende cadeautjes. Aan de hand hiervan gaan de leerlingen op zoek naar wat er in de pakjes in de boodschappentas zit. Ze gebruiken daarbij alle zintuigen.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Pieter de Pier (15)PO, groep 1-3

Leskist

 

Kinderen ontdekken het verschil tussen afval uit de natuur en afval dat mensen maken. Ze leren afval te scheiden in composteerbaar en niet-composteerbaar afval. Dit alles vertelt Pieter de Pier, waarvan een handpop in de kist zit. Daarnaast is er een wormenhotel om wormen-at-work te bekijken.

tijdsinvestering: 3 lessen

locatie: school

Natuurmuseum Leskist Vuur, aarde, lucht (33)PO, groep 1-3

Leskist

 

De leerlingen maken kennis met vier elementen. Bij het onderwerp “weer” komen deze elementen bij elkaar. De kinderen maken kennis met verschillende warmte-bronnen. Ze ontdekken dat grondsoorten verschillen in kleur, geur, stevigheid en korrelgrootte. Lucht wordt voor hen zichtbaar gemaakt door dingen te laten bewegen onder invloed van luchtstromingen. Water in zijn twee vormen vloeibaar en vast(ijs) wordt onderzocht. Met het onderwerp weer komt vuur als warmte en zon, lucht als wind, water als regen, sneeuw, ijs en wolken terug.

tijdsinvestering: vijf lessen van 50 minuten

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Bijen (50)PO, groep 1-4

Leskist

 

De Bijenkist is een nagemaakte bijenkast bestaande uit raat, larven en poppen. In de leskist treft u daarbij aan een handleiding met werkbladen en knutselideeën, modellen van bijen, diaserie, video, boekjes over bijen. Mogelijk is het werken in de klas met deze leskist te combineren met een bezoek aan de Gofferttuin in Nijmegen of de Historische tuin in Lent waar levende bijen en imkermaterialen bekeken kunnen worden. Of is er in de buurt van de school een imker die graag over zijn hobby verteld?

locatie: klaslokaal en op locatie

Natuurmuseum Leskist Themakist HerfstPO, groep 1-4

Leskist

 

In deze thema-kist zijn de volgende materialen verzameld: 2 projectboeken van het onderwijsprogramma Pyramide van Cito (blaadjes en zaadjes voor groep 1 en herfstweer voor groep 2), een lespakket voor groep 1-2 en 3-4 over allerlei aspecten rond planten en dieren in de herfst, voorlees-, liedjes- en knutselboeken, werkbladen, diaserie, spelletje.

locatie: op school

Natuurmuseum Materiaalzending Vogels in de winter (januari)PO, groep 1-4

Materiaalzending

NMN Vogels in de winter.

Met behulp van de bijgeleverde materialen gaat u samen met de kinderen een heus vogelrestaurant maken om vogels de winter door te helpen. En wat is er dan leuker om te kijken welke vogels er op bezoek komen bij de zelfgemaakte vetbollen en pindasnoeren.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Excursie Rondleiding in Bezoekerscentrum Gelder...PO, groep 1-8

Lessen en excursies

 

In het Natuurmuseum is ook een Bezoekerscentrum van Nationaal Landschap Gelderse Poort. Dit Nationaal Landschap ligt rond Nijmegen ! Scholen kunnen het bezoekerscentrum zelfstandig bezoeken of een rondleiding krijgen. Er is van alles te ontdekken over stenen, bevers, wilde koeien, vogels, zwijnen en herten. Met computers beleef je het ontstaan van de Nijmeegse heuvels en hoe de rivier de 'Poort' maakte. Je kunt ook (vooraf) reserveren voor veldlessen en natuurtochten langs de rivier, heuvelexpedities en hertensafari’s.

Natuurmuseum Leskist De waterkofferPO, groep 1-8

Leskist

 

Waterproject op school? Bij de samenstelling van de koffer is uitgegaan van de Doorgaande Leerlijn Water en is hierdoor zeer geschikt voor een schoolbreed waterproject. De koffer bevat verschillende lespakketten, boeken, DVD’s, CD’s en lessuggesties. In de overzichtelijke docentenhandleiding leest u er alles over. Bij alle items is aangegeven voor welk onderwijsniveau (onderbouw, middenbouw of bovenbouw) het materiaal geschikt is, wat het onderwerp is en bij welke kerndoelen het aansluit. Verder vindt u in de koffer (water)lessuggesties en een overzicht van excursiemogelijkheden bij het Waterschap. Deze kist wordt uitgeleend via het Natuurmuseum Nijmegen Vanaf maart 2010 biedt het Waterschap eveneens de mogelijkheid in te schrijven voor een (gratis) gastles over water op uw school. U kunt zich hiervoor rechtstreeks aanmelden via de website van het waterschap (www.waterschaprivierenland.nl).

locatie: op school

Natuurmuseum Leskist Rondje zuivel (42)PO, groep 1-8

Leskist

 

Een rondje zuivel biedt een concentrische leergang over melk en melkproducten. Centraal staat: zuivel en goede voeding. Onderwerpen zijn: de boerderij (groep 1 en 2), de supermarkt (groep 3 en 4), de kaasfabriek (groep 5 en 6), smaken verschillen (groep 7 en 8). Deze vier onderwerpen zijn terug te zien binnen de programma’s die Bas Westerweel presenteert op de videoband. In de leskist treft u alle materialen aan om in de klas met de leerlingen zelf kaas en boter te maken.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist SmaaklessenPO, groep 1-8

Leskist

 

Wat is Smaaklessen?

Proeven, ruiken, horen, voelen en kijken: met al hun zintuigen verkennen kinderen het dagelijkse eten!

Smaaklessen is een uniek lesprogramma over eten en smaak voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. Het beleven van voedsel staat centraal. Door Smaaklessen krijgen kinderen flink wat kennis over eten én ervaring met gezond en duurzaam kiezen.

locatie: in de klas

Natuurmuseum Leskist Stenen (55)PO, groep 1-8

Leskist

 

Sommige kinderen bewaren steentjes van de straat als een onbetaalbare schat in hun jaszak. In de leskoffer zijn 18 verschillende steensoorten die algemeen voorkomen in de stedelijke leefomgeving verzameld. Leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen zelfgevonden stenen met behulp van de stenenkoffer en een kleurenzoekkaart op naam proberen te brengen. Voor de onderbouw zijn er opdrachten om spelenderwijs oog te krijgen voor stenen in de eigen omgeving.

tijdsinvestering: 1-3 dagdelen

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Uitleen LoependoosPO, groep 1-8

Loependoos

Natuurmuseum Excursie Natuurtochten, heuvelexpeditie en he...klik voor niveau

Lessen en excursies

niveau: PO, groep 1-8, VO, leerjaar 1-6

 

Leuke en leerzame belevingstochten met gidsen van het Natuurmuseum & Bezoekerscentrum Gelderse Poort. In de natuur rond Nijmegen en Groesbeek beleef je hoe een gletsjer heuvels maakte en de rivier erdoorheen brak! We zoeken sporen van dieren en misschien zie je wel een bever, buizerd, das, zwijn of edelhert. Een tocht van circa twee uur kost € 60,- (valt niet binnen de declaratieregeling).

Natuurmuseum Leskist Lucht (11)PO, groep 2-8

Leskist

 

Lucht is van ons allemaal. Door het toenemen van industrieën, autoverkeer en mestoverschotten is de lucht echter niet meer zo schoon. We zullen ons bewust moeten worden dat we luchtvervuiling zoveel mogelijk moeten tegengaan, willen we een leefbare wereld behouden. Deze leskist behandelt de thema’s: eigenschappen, leven, weer, geluid en luchtvervuiling. Naast de nodige materialen voor het uitvoeren van opdrachten is er een kwartetspel. Hierin komen alle opdrachten aan bod die in de opdrachten terug te vinden zijn. Voor groep 3-5 is een selectie gemaakt uit het aangeboden materiaal.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Alle vogels vliegen (49)PO, groep 3-4

Leskist

 

Waarom is een vogel een vogel? Wat kan een vogel? Wat beleef je als je naar vogels rondom school gaat kijken. Naar aanleiding van vogels die op het voedersilo dat; u aan het raam van de klas hangt(uit de leskist ) of naar aanleiding van een geprepareerde vogel uit de leskist die u centraal in de klas zet gaan de leerlingen met deze vragen aan het werk.In een binnenles oefenen en leren de leerlingen met geprepareerde vogels uit de leskist, puzzels en werkbladen , het spel “alle vogels vliegen”; spelenderwijs de bouw van vogels kennen. In de opvolgende buitenles gaan leerlingen op zoek naar vogels in de schoolomgeving vooral om ze te beleven. Er is een draaiboek met opdrachten en een tas met benodigde materialen en een werkblad. Alternatief voor de buitenles is een binnenles, waarbij leerlingen in kleine groepjes om de beurt vogels gaan bekijken die op een voedersilo komen eten. Het ontdekken van een relatie tussen voedsel, snavelvorm, pootvorm van een vogel kunt u naar eigen keuze onderdeel van de opdracht laten zijn.In een bewegingsles bewegen de leerlingen eerst zelf en proberen zich daarna in een vogel in te leven met de erbij behorende bewegingen,

tijdsinvestering: minimaal 2 lesuren

locatie: klaslokaal en directe schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Magneten (23)PO, groep 3-4

Leskist

 

De leskist bevat materialen nodig voor het uitvoeren van de lessenserie “Magneten” volgens de HANO-klapper. De leerlingen ontdekken dan al snel dat magnetisme niets met plaksel heeft te maken. De eerste les start met de introductie waarna de leerlingen individueel in de klas gaan onderzoeken aan welke stoffen een magneet vast blijft zitten. Daarna krijgen groepjes van vier leerlingen een doosje met allerlei spulletjes en ze onderzoeken of deze aangetrokken worden door een magneet. Aan het einde van de les leggen ze de voorwerpen terug in het juiste vakje van het doosje. In elk vakje is een kaartje met de woorden van de voorwerpen die erin horen. Zo werken ze ook een beetje aan hun woordenschat. In de tweede les demonstreert de leerkracht hoe een sterke magneet een paperclip al van afstand aantrekt en dat de magneet ook werkt door een stuk papier heen. In groepjes van vier gaan leerlingen nu onderzoeken of een magneet verschillende voorwerpen aantrekt door stof en door glas heen. Voor wie nog meer wil is er materiaal voor een magnetenkermis. Spelenderwijs experimenteren leerlingen met magnetisme. Ze spelen met een magnetisch visspel, leiden met een magneet een spijker door een doolhof, gaan schatzoeken in zand met een magnetische hengel, bouwen met GEOMAG, experimenteren met een magnetische ontdekset en oefenen in schrijven met een magisch schrijfbord en magnetisch schrijven.Niveau: Tijdsduur: twee lessen van 50 minuten.

tijdsinvestering: 2 lessen van 50 minuten

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Pootjes tellen ((46)PO, groep 3-4

Leskist

 

Insecten en andere kleine beestjes zijn er overal. Ze zijn makkelijk te vinden en te bekijken. In de leskist zijn materialen om buiten in de eigen schoolomgeving beestjes te gaan zoeken en vangen. De leerlingen krijgen daarbij de opdracht om het aantal pootjes per gevangen beestje te tellen en het aantal van dezelfde beestjes dat ze vangen te turven. Dit noteren ze op werkbladen. Zo ontdekken ze dat beestjes te groeperen zijn op uiterlijke kenmerken, bijvoorbeeld door het aantal poten dat ze hebben. Met werkbladen en materialen kunnen de leerlingen zelfstandig in een werkles enkele beestjes nauwkeurig gaan bekijken. Tenslotte is er een muziekles en een gymles samengesteld rond het thema. Materialen in de leskist zijn: in hars gegoten insecten en andere kleine beestjes, vangmateriaal, loeppotjes en vergrootglazen, boeken, videoband, memoryspel insecten en andere kleine beestjes, lesprogramma met werkbladen.

locatie: klaslokaal en in de directe schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Saartjes Dierenwinkel (20)PO, groep 3-4

Leskist

 

Nogal wat kinderen hebben thuis een huisdier of ze hebben er weleens bij de ouders om gezeurd. Door te werken met 'Saartjes dierenwinkel' kinderen leerlingen praten over hun eigen huisdier of anders een eigen knuffel. Ze werken aan het leren van nieuwe woorden, uitspraak en formuleren van zinnen rondom het thema in de eerste les. In de tweede les gaan leerlingen in zes groepjes voor zes verschillende dieren in Saartjes dierenwinkel inkopen doen. Wat heeft het dier nodig en hoeveel kost dat? En wat heeft het dier elke dag of elke week nog meer nodig? Zo krijgen leerlingen al doende meer inzicht in wat er allemaal komt kijken bij het houden van huisdieren aan zorg en verantwoordelijkheid. In de derde les leren kinderen over dieren en hun lichaamstaal. Het is belangrijk om het verschil te weten tussen agressief gedrag en speelgedrag van een hond of kat. Ze kunnen zich dan beter inleven in het dier of zelfs met het dier communiceren. Misschien zijn er aan het einde van de lessen leerlingen die voor zichzelf een keuze kunnen maken of ze al toe zijn aan eigen huisdier en welk dier dan het beste bij hen past?

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Spiegels (22)PO, groep 3-4

Leskist

 

De materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de lessenserie van drie lessen “Spiegels” uit de HANO-klapper zijn in deze leskist verzameld. In de eerste les gaan de leerlingen na de introductie vrij experimenteren met een spiegeltje. Ze onderzoeken ook de mogelijkheden van spiegelen met een speelkaart. In de tweede les maken de leerlingen kennis met symmetrie-eigenschappen. Ze maken halve voorwerpen heel met behulp van een spiegel en zoeken de symmetrie-as van verschillende figuren op. Les drie is een spiegelcircuit opgebouwd uit 8 activiteiten. Dit kan eventueel ook in de vorm van een ontdekhoek uitgevoerd worden. De leerlingen kunnen hiermee spiegelbeeld, symmetrie, symmetrielijnen en rekenen met een spiegel met experimenten, spellen en werkbladen oefenen. De leskist is zelf ook een spiegeldoos, waarmee leerlingen met allerlei attributen kunnen spelen. N

tijdsinvestering: drie lessen van 50 minuten

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Tante Door´s Buitenboek.(37)PO, groep 3-4

Leskist

 

Deze leskist over de zintuigen is gemaakt volgens de concept-contextbenadering. Kort gezegd komt het er op neer dat kinderen hun zintuigen inzetten om buiten beter te leren waarnemen en op deze manier de relatie met hun omgeving versterken. Aanleiding hiervoor zijn de ansichtkaarten van Tante Door, buurvrouw van de school. Zij gaat op vakantie en stuurt de klas elke dag een kaartje. Elke dag gebruikt ze een ander zintuig om haar omgeving waar te nemen. Ze maakt hiervan een vakantieplakboek, het zogenaamde buitenboek. Tante Door moedigt de kinderen aan ook in hun eigen omgeving te kijken, ruiken, luisteren, voelen en proeven. De kinderen gaan naar buiten, gebruiken hun zintuigen en leggen de waarnemingen vast in hun eigen buitenboek. Elk hoofdstuk bevat een onderdeel van wat de kinderen zien / voelen / horen / ruiken / proeven in hun schoolomgeving. Ze leggen alles vast door middel van meegenomen materialen, tekeningen en tekst. De kinderen werken op hun eigen niveau. Daarom is de kist ook zeer geschikt voor kinderen van begin groep 3: Wat ze niet kunnen schrijven, kunnen ze knippen, plakken of tekenen.

locatie: bij school

Natuurmuseum Leskist Verhalen uit bomenland (51)PO, groep 3-4

Leskist

 

In ‘Verhalen uit Bomenland’ spelen bomen de hoofdrol als herkenbare vertegenwoordigers van de natuur. Bomen zijn namelijk makkelijk bereikbare stukjes natuur in de leefomgeving van kinderen. Bij dit programma vormen aantrekkelijk geschreven verhalen de excursie. Kinderen beleven de boom door verhalen en krijgen mede daardoor waardering voor bomen .
De kinderen luisteren niet alleen, ze doen ook zelf ervaringen op door het uitvoeren van opdrachten. Zo verkleden kinderen zich als boom, doen het schaduwspel of maken een seizoensbol.
Het nieuwe lesprogramma houdt rekening met de sociale vaardigheden en de waardenontwikkelingen van de leerling. De kinderen komen zelf aan het woord en vertellen wat zij hebben beleefd. “Verhalen uit Bomenland’ kan in elk seizoen uitgevoerd worden. Het bevat een handleiding voor docenten, materialen voor de uitvoering van opdrachten en een kleine bomenbibliotheek met verhalen.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Insecten (7)PO, groep 3-6

Leskist

 

Materialen als zoekkaarten, loeppotjes en bakjes zijn opgeborgen in de leskist. Het is de bedoeling dat u met de leerlingen naar buiten gaat om daar insecten te zoeken.. Kies vooral geschikte plekken uit. De relatie tussen een insect en de leefomgeving komt uitdrukkelijk aan bod. Er zijn leerlingenwerkbladen voor vier leefplekken: schoolomgeving, bloemenberm, bos en water. Bij de leskist behoren schepnetten.

locatie: in de directe schoolomgeving

Natuurmuseum Excursie Kunst en Natuur: Lekker buitenPO, groep 3-8

Lessen en excursies

 

Samen met beeldend kunstenares Marieke Droesen organiseert het Natuurmuseum Nijmegen de workshop ‘Lekker Buiten!’. Iedere plant en ieder dier heeft een verhaal en de vele verschillende vormen en kleuren bieden volop inspiratie. Met verzamelde takken, zaden, stenen, veren en andere natuurlijke materialen maken de kinderen een ‘natuurschilderij’.

Natuurmuseum Leskist Steenuil en braakballenpluiskist (9)PO, groep 3-8

Leskist

 

Deze leskist is een mini-tentoonstelling die met verschillende doeleinden ingezet kan worden: als tijdelijke invulling van de ontdekhoek, bij lessen rondom de steenuil of uilen in het algemeen, bij lessen rondom natuur in de omgeving etc. Zodra de leskist geopend is staat de steenuil in het middelpunt. Voorwerpen, foto’s, een geluidscassette en teksten belichten het leefgebied, voedsel, braakballen en geluid van dit in ons land kleinste uiltje. Er zijn werkbladen en van de vogelbescherming een CD 'steenuil onder de pannen'. een power-point met foto's van de steenuil.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Vossen (16)PO, groep 3-8

Leskist

 

Deze mini-tentoonstelling toont het leven van de vos. Rond een geprepareerde vos zijn met voorwerpen, foto’s en tekeningen leefgebied, voedsel, sporen en familieleven te zien. De leerlingen kunnen vossen-geluiden beluisteren met een walkman. Er zijn werkbladen op drie niveaus.

tijdsinvestering: max. drie lessen van 1 uur

locatie: op school

Natuurmuseum Materiaalzending Tropische produkten (oktober)PO, groep 3-8

Materiaalzending

 

Tropische produkten In ons dagelijks leven hebben we te maken met producten die uit de (sub)tropen komen. We staan er zelden bij stil. Nu dus wel! Cocos, koffie, thee, cacao …… de materialen in dit pakket . De leerlingen kunnen deze producten veelal spelenderwijs nader bekijken. De onderbouw leert eenvoudige reeksen maken van basis- tot eindproduct. De bovenbouw kijkt ook waar op de wereld de producten groeien en hoe ze verwerkt worden. Ook krijgen ze een beeld van de arbeid- en leefomstandigheden in de producerende landen.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum UItleen Losse grondboorPO, groep 3-8 / VO

Uitleenmaterialen

Natuurmuseum Leskist Bezige BijenPO, groep 4-6

Leskist

De leskist Bezige Bijen bestaat uit een serie van drie lessen. De kinderen leren over de relatie tussen:
- De bijen onderling
- De bijen en de imker
- De bij en zijn omgeving
In de eerste les werken de leerlingen in groepjes aan opdrachten om het leven van de honingbij te leren kennen.
In de tweede les is er een powerpointpresentatie over het werk van de inker. De derde les kijken de leerlingen naar de leefomgeving van de bij. Wat heeft de bij nodig en wat kunnen de leerlingen voor de bij doen. Alle benodigde materialen zijn in de leskist aanwezig.

tijdsinvestering: 3 lesuren

locatie: op school

Natuurmuseum Uitleen Doos met 4 binoculairsPO, groep 4-8 / VO

Uitleenmaterialen

 

Natuurmuseum Leskist Stenen slijpen (52)PO, groep 5

Leskist

 

Wat is er mooier dan een steen glimmend te maken? Met materialen uit de leskist gaan leerlingen aan de slag met het slijpen en polijsten van platte stukjes steen. Al doende voelen en zien ze hoe de stenen steeds gladder worden. Is de steen mooi of wordt die mooi? Daarnaast zijn er opdrachten ter verwerking van de activiteit stenen slijpen. En er zijn opdrachten waarbij het waarnemen van overeenkomsten en verschillen in stenen, van sorteren tot eenvoudig determineren centraal staat. Schrijf u in voor deze leskist. Het zal een bijzondere beleving voor de leerlingen zijn.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Botten (54)PO, groep 5-6

Leskist

 

Leerlingen gaan op onderzoek uit naar hun eigen geraamte. Dit gebeurt zoveel mogelijk door het zelf voelen en ervaren van de vorm van hun eigen botten. Leerlingen ontdekken verschillende botten in hun lichaam en leren dat deze vorm, stevigheid en bescherming bieden. Ze zien de verschillen tussen een kogel-, scharnier-, en zadelgewricht in bewegingensmogelijkheden. Een aantal röntgenfoto’s van de mens, illustratiemateriaal bij de uitleg van de werking van verschillende gewrichten en videobanden treft u aan in de leskist.

tijdsinvestering: 3 lessen van 50 minuten

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Grond, grondig bekeken (32)PO, groep 5-6

Leskist

 

Proefondervindelijk erváren leerlingen de verschillen in grondsoorten. Ze verzamelen een grondmonster (in de tuin) rondom de school. Naast de schoolgrond krijgen leerlingen monsters van klei, zand en veen. Ze zoeken naar overeenkomsten en verschillen van de grondmonsters door te kijken, te voelen en te ruiken en te experimenteren met waterdoorlatendheid en vruchtbaarheid van de grondsoorten. Het lespakket bodem nu, grondboren en binoculairs zijn op aanvraag als extra bij deze leskist leverbaar.

tijdsinvestering: 4 lesuren in totaal min 240 uur

locatie: klaslokaal en directe schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Het Weerbericht (4)PO, groep 5-6

Leskist

 

De leerlingen leren de verschillende onderdelen van een weerbericht kennen (temperatuur, windrichting, windkracht, wolken/zon, neerslag) en gaan deze weeraspecten zelf meten. Ook interpreteren ze een weerkaartje bij het weerbericht en benoemen de betekenis van het weer voor mensen en dieren. De leskist bevat alle benodigde meetinstrumenten. De werkbladen voor de leerlingen kunt u kopiëren (originelen in de map) of uidraaien (van de CD).

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Mijn droomhuis, mensen en dieren bouwen...PO, groep 5-6

Leskist

 

mensen en dieren wonen en bouwen Uitgaande van hun eigen huis en schoolomgeving gaan de leerlingen allerlei aspecten van woningen van mensen en dieren onderzoeken. Vier opvolgende lessen zijn als lesprogramma beschreven. Elke les is ook afzonderlijk uit te voeren. In de eerste les leggen leerlingen vast hoe hun eigen huis eruit ziet, hoe andere kinderen in de klas wonen, en krijgen diverse foto’s van woningen van mensen en dieren te zien. De tweede les gaan ze naar buiten. In de schoolomgeving kijken ze naar de variatie in huizen van mensen en dieren. De derde les start met het klassikaal bespreken van de ervaringen tijdens de buitenles. Daarna kunnen ze op vragen die er nog zijn rondom huizen van mensen en dieren zo mogelijk nog zelf de antwoorden vinden, door te werken met informatiebronnen in de schatkamer. In de vierde les ontwerpen en bouwen de leerlingen in groepen een droomhuis. In de leskist zijn hiertoe dozen met verschillende eenvoudige ‘bouwmaterialen’. Wie bouwen het stevigste en/of het mooiste huis? Er zijn o.a. werkbladen, objecten, spellen, beeldmateriaal en boeken beschikbaar.

locatie: klaslokaal en directe schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Ontdekdozen Licht en Geluid (28)PO, groep 5-6

Leskist

 

Zelfstandig werken in tweetallen aan werkbladen met opdrachten. Thema's 1: licht en schaduw. 2. lenzen. 3. Spiegels. 4. Spiegelbeelden. 5. Kleuren. 6. Geluid. 7. Muziek in elastiek.

tijdsinvestering: Minstens twee lessen van 50 minuten

Natuurmuseum Leskist Poeders (24)PO, groep 5-6

Leskist

 

De leskist zorgt voor de materialen nodig voor het uitvoeren van de lessenserie “Poeders” van de HANO-klapper. De leerlingen onderzoeken het voorkomen van materialen als vaste stof, vloeistof en gas. Ze nemen eigenschappen van poeders waar en zien dat eigenschappen van materialen veranderen door ze op te lossen of te mengen. In de eerste les vergelijken leerlingen vier onderling zeer verschillende poeders (koffie, cacao, zout en suiker) door te experimenteren. In de tweede les werken de leerlingen met vier witte poeders die op het eerste oog veel overeenkomsten vertonen. Ze bestuderen de reacties van de poeders met azijn, water en jodium. In de derde les onderzoeken leerlingen “poeder x” een onbekend poedermengsel. ‘Inspecteur Mos’ vraagt in een brief hulp van de leerlingen van de klas om zo snel mogelijk te weten te komen welke poeders in dit mengsel zitten. Ze proberen poederx te herkennen met de ervaring van de vorige lessen. Niveau:

tijdsinvestering: drie lessen van 50 minuten

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Spot de stadsvogel (6)PO, groep 5-6

Leskist

 

Hoe kijk je naar vogels? Kun je ze herkennen?

Uit de collectie van het Natuurmuseum zijn verschillende geprepareerde vogels in deze leskist verzameld. Ze zijn van dichtbij te bekijken. Hieraan gekoppeld zijn voor de leerlingen een zestal activiteiten: vogelgeluidenmemorie, met behulp van een magneetbord eigenschappen van een vogelsoort bij elkaar verzamelen, oefenen met het kijken met een verrekijker met opgezette vogels, knutselen. informatie opzoeken over vogels in boeken, puzzelen. Ook kunt u met de leerlingen buiten rondom school vogels gaan spotten. Een buitenles is in het lesprogramma uitgewerkt. Of vraag in combinatie met deze leskist een vogelexcursie bij het IVN aan! Niveau: PO, groep 5 en 6

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Van ei tot vlinder (47)PO, groep 5-6

Leskist

 

Insecten en andere kleine beestjes zijn er overal. Ze zijn makkelijk te vinden en te bekijken. In deze leskist staat het thema metamorfose centraal. Na een introductie gaan de leerlingen naar buiten; en in de schoolomgeving beestjes zoeken. De gevonden beestjes kunnen ze een tijdje in potten en bakjes in de klas houden en zo goed bekijken. Werkbladen en zoekkaarten zijn beschikbaar. In een volgende werkles bestuderen de kinderen de ontwikkelingsstadia van meerdere soorten insecten: ei-larve-pop-imago. Ze gebruiken hierbij werkbladen, boekjes en in hars gegoten insecten uit de leskist. Daarna is er een suggestie gegeven voor een gymles rond het thema. In een afsluitende les werken de leerlingen hun ervaringen met insecten en andere kleine beestjes uit in de vorm van een gedicht. Materialen in de leskist zijn: in hars gegoten insecten en andere kleine beestjes, vangmateriaal, loeppotjes, vergrootglazen, binoculairs, zoekkaarten, boeken, cd-rom, diskette met websites, videoband, poster, spel, lesprogramma met werkbladen.

locatie: klaslokaal en in de directe schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Van papyrus tot papier maken (39)PO, groep 5-6

Leskist

 

Deze lesactiviteiten zijn ontwikkeld voor groep 5-6, maar kan naar inzicht van de leerkracht ook in andere groepen gebruikt worden.Met de opdrachten en lessen uit deze leskist leren de leerlingen de stappen van de papierkringloop en maken ze zelf papier. Ze leren over het belang van hergebruik en over de geschiedenis van papier. De leerlingen brengen hun kennis in praktijk door zelf oud papier gescheiden in te zamelen en het te gebruiken voor allerlei creatieve activiteiten. U kunt het papierproject zo uitgebreid maken als u zelf wilt.Er zijn 15 papierschepsetjes aanwezig om papier op ansichtkaart-formaat te maken.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Vleermuizen (17)PO, groep 5-6

Leskist

 

Vernieuwd. Allereerst is er een mini-tentoonstelling waarin de vleermuis, zijn voedsel, zijn geluiden en zijn jongen te zien zijn. Daarbij is nu een lesprogramma beschikbaar met materialen om leerlingen in groepjes al roulerend met allerlei aspecten rondom de vleermuis aan het werk te zetten. Ze kijken naar de bouw van de vleermuis, zoeken uit waarom het een zoogdier is, spelen een spel waarmee ze de activiteiten van de vleermuis in verschillende seizoenen ontdekken, leren wat de vleermuis eet en waarom het een nachtdier is, zoeken uit waar ze wonen en maken een vleermuiskast van papier, lezen over de soorten in onze regio, en maken vrij concreet met een computerspel en proefjes kennis met sonar en echolocatie van de vleermuis. Bij verschillende onderwerpen zijn werkbladen beschikbaar. U kunt de les starten met een ludieke actie, begruik makend van vleermuisattributen uit de leskist. Er is ook een verhaal over vleermuizen dat u kunt voorlezen. De kennis vooraf en aan het einde kan vastgelegd worden in een woordweb. tenslotte zijn er nog spellen die u tijdens een gymles kunt uitvoeren. Boeken, filmmateriaal en links naar relevante websites zijn toegevoegd.

locatie: op school

Natuurmuseum Leskist Vloeistoffen (25)PO, groep 5-6

Leskist

 

De leskist draagt zorg voor de materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de lessenserie “Vloeistoffen” van de HANO-klapper. In les 1 kijken de leerlingen naar eigenschappen van de vloeistoffen spiritus, water, slaolie en oplossing van vloeibaar zeep. Ze zien verschillen in druppelvorming en eigenschappen als viscositeit, cohesie en adhesie. Ze onderzoeken ook mengsels van vloeistoffen en ontdekken spelenderwijs wat oppervlaktespanning is. In les 2 onderzoeken de leerlingen hoe de verschillende vloeistoffen geabsorbeerd worden door verschillende soorten papier. In les 3 gieten de leerlingen vloeistoffen bij elkaar in een reageerbuisje. Samenhangend met de dichtheid van de gebruikte vloeistoffen zullen er wel of geen laagjes ontstaan.

tijdsinvestering: drie lessen van 50 minuten

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Vogels in de winter (43)PO, groep 5-6

Leskist

 

Deze leskist biedt voedsel genoeg om stadsvogels de winter door te laten komen. De lesbrief geeft een beschrijving van een programma in vier lessen met de onderwerpen inrichten van een ontdekhoek, snavelvorm, vetbollen-pindasnoeren-vogelhuisjes maken, observeren van vogels bij de voedertafel; vogelposter maken. Een vijftal geprepareerde wintervogels zijn van dichtbij te bestuderen. De overige bijgeleverde materialen maken het voor de leerkracht en de leerlingen een stuk eenvoudiger om praktisch aan de slag te gaan.

tijdsinvestering: maximaal vier lessen

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Project Bodemschatten en bodemmonstersPO, groep 5-6

Project

 

tijdsinvestering: 4 lesuren in totaal min 240 uur

locatie: klaslokaal en directe schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Bomen (44)PO, groep 5-8

Leskist

 

In deze leskist zijn materialen van 15 verschillende soorten bomen verzameld: houtschijven, bladeren, knoppen, zaden en schors. Daarnaast is er een lesprogramma uitgewerkt met als doel de leerling zeer actief de verschillende onderdelen van een boom en een aantal boomsoorten te laten leren kennen. Vele materialen van bomen, zoekkaarten, kijk-en-vergelijkkaarten, informatiebladen, videomateriaal, boeken en spelen die in de leskist verzameld zijn kunnen hierbij gebruikt worden.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum museumles de tijd van de MammoetPO, groep 6-7-8

Lessen en excursies

 

In deze eerste museumles zien leerlingen de schedels en andere botfragmenten van een Mammoet, Wolharige Neushoorn en Steppe Wisent. Door deze te vergelijken komen leerlingen erachter dat de bouw van het skelet van mens en dier, of mens en mammoet helemaal niet zoveel van elkaar verschillen. Hoe dat in elkaar zit met die Mammoet, het klimaat, het landschap rondom Nijmegen en de tijdlijn kun je allemaal gaan ontdekken.

locatie: Natuurmuseum Nijmegen

Natuurmuseum Leskist De Fossielen van professor Steentjes (3...PO, groep 6-8

Leskist

 

Reis terug in de tijd met de tijdlijn van professor Steentjes. Ontdek hoe het leven is ontstaan vanuit de evolutietheorie en bekijk fossielen van planten en dieren uit lang vervlogen tijden. Een mooie tijdlijn, uitgewerkt als een prachtig beschilderde tijdrol, laat zien hoe het leven op aarde is ontstaan en hoe in miljarden jaren de soorten zich ontwikkeld hebben. Met helemaal aan het eind, een klein puntje in de geschiedenis, de mens. Met fossielen, beeldmateriaal (dvd), een oefening in de tijd en werkbladen om een eigen tijdrol te maken.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Diersporen (8)PO, groep 6-8

Leskist

 

Dieren zijn zelden zelf goed te zien in de natuur. Gelukkig geven hun sporen ons al veel informatieover hun voorkomen en hun gedrag. In deze leskist zijn vele materialen rondom diersporen verzameld zoals keutels, braakballen, veren, aangevreten denne-appels, verschillende diersporenzoekkaarten, een videoband, DVD, een diaserie op CD-rom en een geprepareerde specht. U kunt er sowieso een thematafel in de klas mee inrichten. Specifiek voor groep 6 tot en met 8 van het basisonderwijs is een lesprogramma samengesteld waarmee leerlingen in de klas met gebruik van materialen van de leskist op een actieve manier op het spoor van vele diersporen gebracht kunnen worden. Ga ook naar buiten met de leerlingen om te speuren naar sporen.

tijdsinvestering: minimaal 4 lesuren

locatie: klaslokaal en schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Hart en longen (35)PO, groep 6-8

Leskist

 

Er zijn vier lessen. In de eerste les staat de bloedsomloop centraal en kijken de leerlingen naar bloedvaatjes in het oog, onderzoeken de hartslag bij verschillende inspanningen en leren over de functie van bloed als transportmiddel, aders en slagaders. In de tweede les over de longen komt de weg van lucht naar de longen, de verschillende manieren van ademhalen en het meten van het longvolume aan bod. De relatie tussen inspanning en het versnellen van de hartslag en de ademhaling is onderwerp van les drie. De feitelijke bouw van de luchtwegen, het hart en de grote bloedsomloop wordt in de vierde les behandeld.

tijdsinvestering: 4 lessen van 50 minuten

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Wat is het zuurst (48)PO, groep 6-8

Leskist

 

Leerlingen gaan proeven en experimenteren met zuur. Ze onderzoeken welke smaak ze zuur vinden en bekijken met behulp van rode koolsap hoe zuur verschillende stoffen zijn. Ze vergelijken de groei van tuinkers op water en water vermengd met azijn. Ook bestuderen ze een slak, pissebed of regenworm. Zullen deze dieren naar zuur kruipen? Wat gebeurt er eigenlijk met stoffen als krijt, steen, ijzer als je dit in zuur legt? Is ons regenwater zuur? Het werken met deze leskist is goed te combineren met het project ‘kunnen we de natuur veranderen’ van het IVN.

tijdsinvestering: min. 90 minuten

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Heelal, over sterren en planeten (14)klik voor niveau

Leskist

niveau: PO, groep 6-8, VO, leerjaar 1

 

Kinderen tonen belangstelling voor en zijn nieuwsgierig naar de ruimte en alles wat zich daar bevindt. Deze leskist is bedoeld voor een eerste kennismaking met de ruimte en de sterren en planeten. In de leskist zit o.a. een opblaasbaar heelal, een sterrenparaplu, een model van de aarde, planetenposters, een sterrenkaart en verder lessuggesties en diverse handleidingen.

Natuurmuseum Leskist VNC (Das&Boom) LandschapPO, groep 7-8

Leskist

 

Wat is mooi landschap en waarom vinden we dat mooi?. Klassikale behandeling van het begrip ’landschap’. Met een avontuurlijke fotopresentatie (ballonvlucht over Nederland’) over de verscheidenheid aan landschappen en een rollenspel verduidelijkt de belangen er zoal spelen bij de totstandkoming van ons landschap.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Batterijen (26)PO, groep 7-8

Leskist

 

De leskist bevat materialen nodig voor het uitvoeren van de lessenserie “Batterijen” van de HANO-klapper. De leerlingen maken en onderzoeken stroomkringen. In de eerste les sluiten de leerlingen een lampje aan op een batterij. Ze onderzoeken met welke schakelingen het lampje gaat branden en met welke niet. In de tweede les bekijken de leerlingen de werking van een lampje. Wat zit er in een lampje en hoe gaat de stroom er doorheen. Het begrip stroomkring zien en onderzoeken ze zo. In les drie maken de leerlingen een schakelaar. Ze onderzoeken met deze schakelaar of verschillende materialen stroom doorlaten of niet. Is plastic een geleider of een isolator? Ook kunnen ze met de zelf gemaakte schakeling morseberichten doorseinen. Extra toegevoegd zijn de werkbladen van batteryworld www.battryworld.nl., Hiermee kunt u aandachte geven aan het inzamelen en hergebruik van batterijen. Tenslotte is er een werkblad met de vraag of je een citroen als 'batterij' kunt gebruiken?

tijdsinvestering: drie lessen van 50 minuten

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Broeikas (53)PO, groep 7-8

Leskist

 

Veel kinderen hebben wel eens van het broeikaseffect gehoord. Maar wat is het nu eigenlijk? Wat zijn de effecten en wat kunnen we hieraan zelf doen? Door middel van elf uitdagende proefjes leren de kinderen over de relatie van kooldioxide en planten, de rol van de zon, smelten van landijs, de natuur die in de war raakt en duurzame energie. Aan de hand van een vragenlijst gaan de kinderen hun ecologische voetafdruk voor en na het werken met de leskist berekenen.

Natuurmuseum Leskist De spin (19)PO, groep 7-8

Leskist

 

De leskist is samengesteld naar het idee van het lesvoorstel “spinnen-opzoekboek” uit de HANO-klapper (Handreikingen Natuuronderwijs). Leerlingen ontdekken dat er vele soorten spinnen bestaan, die onderling zowel overeenkomsten alsook verschillen vertonen. Naast opdrachtkaarten en werkbladen voor de leerlingen zijn er enkele preparaten van verschillende spinsoorten in de leskist aanwezig. Leerlingen kunnen zich in een spin inleven door met behulp van plankjes in de leskist en een werkblad een wielweb na te maken. Ook kunnen ze enorm geboeit raken door naar levende spinnen te kijken. Hoe bewegen ze? Hoe bouwen ze hun web? Wat doen ze als je ze een vliegje geeft? Diegene die deze spinnen eerst een beetje eng vinden overwinnen misschien hun angst als ze zo’n dier langer kunnen bekijken. Daarom is er in de leskist materiaal voor het maken van een spinnenkooi.. De spinnen kunt u in de herfst zowel binnen als buiten zelf verzamelen.

locatie: klaslokaal en schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Elektriciteit (29B)PO, groep 7-8

Leskist

 

Hoe maak je een stroomkring of schakeling met de materialen uit een doosje. Wat moet je doen met de materialen om piepschuimen bolletjes te laten dansen en springen. Welke verbindingen zijn nodig tussen een zonnepaneel en een motortje om een schroef te laten draaien. Door te experimenteren doen leerlingen kennis en ervaringen op rondom elektriciteit. Experimenten gaan over: wat is statische elektriciteit; stroomkringen; geleidende en niet geleidende materialen; omzetting van elektriciteit in warmte en licht; zonne-energie als duurzame bron van elektriciteit. Er is differentiatie in het aanbod van leerlingenmateriaal.

tijdsinvestering: min 2 lessen van 50 minuten

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Energie Duurzaam (21)PO, groep 7-8

Leskist

 

Met behulp van deze leskist gaan leerlingen in minimaal 3 lessen aan de slag met de onderwerpen energiebesparing en duurzame energie. De leskist levert u een video en materialen waarmee groepjes leerlingen verschillende proefjes gaan uitvoeren. Ze kunnen zo hun eigen-energieervaringen opdoen. De laatste les is er om ervaringen uit te wisselen en te evalueren.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Magnetisme (29A)PO, groep 7-8

Leskist

 

Wat is magnetisme. Welke materialen trekt een magneet aan? Hoe maak je een magneet? Hoe werkt magnetische kracht. Door te experimenteren doen leerlingen kennis en ervaringen op rondom magneten. Experimenten gaan over: wat is een magneet; welke materialen trekken ze aan; werken magneten door stoffen heen zoals water of glas; hoe kun je met een magneet metalen magnetiseren en demagnetiseren; hoe maak je zichtbaar dat een magneet een noord- en zuidpool heeft; magneten trekken elkaar aan of stoten elkaar af; rondom een magneet zijn magnetische velden actief die zichtbaar gemaakt kunnen worden met ijzervijlsel; met behulp van elektriciteit kun je magnetische velden laten ontstaan zoals in allerlei elektrische apparaten gebeurt. Er is differentiatie in het aanbod van leerlingenmateriaal.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Materialenleskist WeerinstrumentenPO, groep 7-8

Leskist

 

Natuurmuseum Leskist Sarah´s wereld (18)PO, groep 7-8

Leskist

 

Het meisje Sarah staat in feite symbool voor ieder mens op aarde. De leerlingen maken spelenderwijs kennis met een aantal aspecten uit de wereldwijde milieu-problematiek, de invloed daarvan op mensen, dieren, planten en klimaat. Maar het levert ook handelingsperspectief op. De leerlingen ontdekken aan de hand van een spel wat ze zelf kunnen doen om bewuster met het milieu om te gaan en duurzaam te handelen. Kern van het verhaal is dat achter elk product een onzichtbare natuurrugzak schuilgaat. Deze natuurrugzak staat symbool voor alle stoffen uit de natuur die voor de productie, het gebruik en de afvalfase van het product nodig zijn. Door hier bewust van te zijn leren ze bewustere keuzes maken.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Spijsvertering (38)PO, groep 7-8

Leskist

 

Leerlingen volgen de weg van voeding en vertering, van mond tot en met anus. In de eerste les leren ze de functies van voedsel voor het lichaam. De spijsvertering van de mond tot de maag wordt bekeken en experimenteel onderzocht. Wat doet het speeksel met voedsel en hoe komt eten in de slokdarm en de maag terecht. In de tweede les volgen de leerlingen de weg van de spijsvertering van de maag tot de anus. Wat doet het maagzuur, gal, dunne en dikke darm met het voedsel.

tijdsinvestering: twee lessen

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Visserijspel Achter het net vissen (10)PO, groep 7-8

Leskist

 

Met dit spel ontdekken de leerlingen dat je niet onbeperkt vissen kunt vangen in de Noordzee. Als iedereen maximaal vist, is de zee snel leeg. Je moet samenwerken om jaarlijks een goede vangst te houden. Het spel illustreert het belang van duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen. In dit geval: vis. Een aantal begrijpend lezen teksten en opdrachten geven toelichting en verdieping bij het spel. Tip: Gebruik het spe binnen een les of project over duurzaamheid.

tijdsinvestering: 2 uur

locatie: school

Natuurmuseum Leskist Waterkringloop (34)PO, groep 7-8

Leskist

 

Leerlingen doen middels proeven en opdrachten kennis op van water, eigenschappen van water, drinkwaterbronnen, gebruik van water, invloed van de mens op water, waterproblematiek en oplossingen hiervoor. Ze doen vaardigheden op die hen in staat stelt zorgvuldig met water om te gaan op school en thuis. Voor de volgende proeven zijn materialen in de leskist aanwezig: spinazie-proef; suiker-proef; bonen-proef; punaise-proef; melk-proef; waterzuiverings-proef.

tijdsinvestering: 2 lessen van 50 minuten en een buitenles

locatie: klaslokaal en directe schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Wateronderzoek in sloot en plas (5)PO, groep 7-8

Leskist

 

Deze leskist is beschikbaar gesteld door Waterschap Rivierenland! Met behulp van deze leskist gaan leerlingen kennismaken met de waterkwaliteit, doordat zij zelf het water gaan onderzoeken. De lesbrief “waterkwaliteitsonderzoek in sloot en plas” van stichting Veldwerk Nederland is toegevoegd. Er zijn zes proeven: Waterdierenproef, waterplantenproef, zichtbare vervuiling, zuurgraad, ammoniumproef en fosfaatproef. De metingen zijn interessanter als ze op twee plekken met verschillende waterkwaliteit uitgevoerd worden. Bij de leskist behoren schepnetten.De materialen van deze leskist zijn ook in te zetten bij het Watchproject.

locatie: in de omgeving van de school bij water

Natuurmuseum Lespakket Bodem.nu!PO, groep 7-8

Projecten

 

Een lespakket waarbij leerlingen op een positieve manier in aanraking komen met de bodem (www.bodem.nu).

Project Bodem.Nu gr 7-8PO, groep 7-8

project

Staatsbosbeheer Leskist Lingezegen juniorPO, groep 7-8

Leskist

 

Het lesprogramma (6 lessen) daagt leerlingen uit om als ontwerpers aan de slag te gaan voor dit park in aanleg tussen Arnhem Zuid en Nijmegen Noord. Met opdrachten en GPS verkennen ze het gebied, filmen een favoriete plek, maken een toekomstplan met ontwerp en presenteren dit aan elkaar.

Natuurmuseum Excursie Veldles Struinen in de Stadswaardklik voor niveau

Excursie

niveau: PO, groep 7-8, VO leerjaar 1

 

Lekker boren, meten en dieren bekijken in de natuur! Na een inleiding van onze gids in het Natuurmuseum lopen de leerlingen met een bolderkar naar het natuurgebied De Stadswaard. Een boswachter van Staatsbosbeheer ontvangt ze daar en helpt mee met de veldles. Na afloop kunnen de verschillende werkgroepen verslag aan elkaar doen via de website www.stadswaard.nl.

locatie: Natuurmuseum en Stadswaard

Natuurmuseum Leskist Afval (1)klik voor niveau

Leskist

niveau: PO, groep 7-8, VO leerjaar 1-2

 

Leerlingen leren door het werken met deze leskist allerlei soorten afval kennen. Al doende groeit hun bewust zijn met de noodzaak en de mogelijkheid om de afvalstroom in te perken. Onderwerpen zijn o.a. afval rond school, afvalveranderingsproef, hergebruik, compost en papier maken, verpakkingen. Een papierschepset, de diaserie “afval van de natuur”, videoband en het afvalspel zijn in de leskist aanwezig.

tijdsinvestering: min. 4,5 tot max. 20 uren

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Je gelooft je ogen niet (13)klik voor niveau

Leskist

niveau: PO, groep 7-8, VO leerjaar 1-2

 

We kunnen lang niet alles met het blote oog goed zien. Door te vergroten is “de wereld van het kleine” te ontdekken. De leskist laat leerlingen kennismaken met instrumenten die vergroten: de loep, de binoculair en de microscoop. Er zijn werkbladen en materialen om te experimenteren. Met een loep zijn buiten in het veld genoeg details aan planten en insecten te zien om vast te stellen welke soorten het zijn. Leerlingen zullen met het binoculair vol bewondering kijken naar het facetoog van een vlieg. Ze ontdekken met de microscoop dat bloemenwater of hooiwater krioelt van beestjes, die met het blote oog onzichtbaar blijven. Bij deze leskist zijn los binoculairs en/of microscopen te leen.

tijdsinvestering: 5 tot 8 lessen van 50 minuten

locatie: klaslokaal en schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Handel en wandel van COS (stadswandelin...klik voor niveau

Leskist

niveau: PO, groep 7-8, VO, leerjaar 1-2

 

BIJBEHORENDE STADSWANDELING DIENT U ZELF tTIJDIG BIJ HET GILDE AAN TE VRAGEN! (zie hieronder)
Lesmateriaal, materiaal voor het digitale schoolbord, een leskist, een tentoonstelling in het Natuurmuseum en een mondiale wandeltocht over de relatie tussen ons rijke handelsverleden en de (on)eerlijke wereldhandel van vandaag. In het Natuurmuseum wordt de wandeling kort ingeleid aan de hand van een oude koloniale verzameling en kunnen producten geproefd worden. Tijdens de wandeling waarin men aan 2000 jaar wereldhandel voorbij loopt, gaat de klas naar buiten om de theorie in de praktijk te zien. De leerlingen bezoeken onder andere oude panden, eerlijke winkels en een stedenbandwinkel. De leerlingen krijgen kijkopdrachten mee.

De leskist is te huur bij het Natuurmuseum: 024-3297070.
De wandeling kan alleen op afspraak gelopen worden. Reserveringen kunt u doen met het aanvraagformulier van het Gilde of neem contact op met de help-desk van het Gilde, tel. 024-3603635, te bereiken op maandagmiddag en donderdagmiddag tussen 14.00-16.00 uur.

De handleiding uit de leskist is te downlowaden op: http://www.mecnijmegen.nl/docenten-primair-onderwijs/handleidingen-en-werkbladen.

tijdsinvestering: in de klas: 3 tot 5 uur rondleiding stad: 2,5 tot 3 uur inclusief pauze.

locatie: op school en op locatie

Natuurmuseum Uitleen grondzeefsetPO/VO

uitleenmaterialen

 

loepen, grondzeefset, schepnetten, koffer met weerinstrumenten, waterset, watercombinatie, periscoop

Natuurmuseum Uitleen binoculair (in houten kastje)PO/VO

 

Natuurmuseum Uitleen CollectiePO/VO

uitleenmaterialen

 

uit de collectie van het Natuurmuseum Nijmegen:

opgezette vogels en zoogdieren, schedels,

modellen van amfibieen en reptielen.

Natuurmuseum Uitleen Doos met 15 loepenPO/VO

Uitleenmaterialen

 

Natuurmuseum Uitleen koffer met weerinstrumentenPO/VO

 

Koffer met thermometers, windmeters, regenmeters, vochtigheidsmeter,

Natuurmuseum Uitleen schepnettenPO/VO

Uitleenmaterialen

set van 5 schepnetten

Natuurmuseum uitleen verrekijkersPO/VO

Uitleenmaterialen

Doos met vijf verrekijkers


Naar het zoekformulier
Print this page