natuurmuseum

Adres
Natuurmuseum Nijmegen
Bezoekerscentrum Gelderse Poort
Gerard Noodtstraat 121
6511 ST  Nijmegen
Tel.: 024-3297070

Contactpersoon: Gertruud Cobben

E-mail voor museumbezoek:
info@natuurmuseum.nl
E-mail voor uitleen kisten en biotheek:
documentatie@natuurmuseum.nl
www.natuurmuseum.nl

Kosten
Nijmeegse scholen krijgen de kosten voor museumbezoek, de uitleen van leskisten en de biotheek vergoed door de Gemeentelijke Declaratieregeling.
De kosten voor scholen buiten Nijmegen zijn de kosten in overleg vastgesteld.
De excursie 'struinen door de stadswaard' kost € 2,50 per leerling. Voor Nijmeegse scholen zal 50% worden vergped door de Declaratieregeling

Reserveren
Voor een rondleiding bij een expositie of door het Bezoekerscentrum De Gelderse Poort kunt u zich uiterlijk twee weken van tevoren aanmelden.
Leskisten van het documentatiecentrum en uitleen van de biotheek dient u minstens een week vooraf te reserveren.
U kunt bij voorkeur per email reserveren.
Materiaalpakketten kunt u aan het begin van het schooljaar aanvragen 

Overige activiteiten
Het Natuurmuseum heeft wisselende tentoonstellingen in het museum en organiseert verschillende natuuractiviteiten voor kinderen, zoals de natuurontdekkingstocht.
Voor meer informatie kijk op de website van het Natuurmuseum
Bekijk de natuurontdekkingstocht: Op bezoek bij de Imker

Natuurmuseum

IVN Kabouterkist 2

leskist

jij en ik

leskist

De leskist bevat lappenpop Jenna en allerlei materiaal om kinderen met alle zintuigen hun lijf te laten verkennen. De kleuters ontdekken wat er allemaal opvalt aan hun eigen lijf en dat van een ander. Wat zijn overeenkomsten en wat verschillen.

Lappenpop Jenna heeft haar eigen koffertje bij zich met daarin allerlei spulletjes. Haalt Jenna de mondharmonica uit haar tasje dan betekent dit dat het tijd is om liedjes te gaan zingen. De kleuters gaan naar geurtjes op zoek als Jenna een kleine speurneus heeft opgezet. Met Jenna kunt u dus de kinderen laten zien welk onderwerp aan bod is.

Natuurmuseum Uitleen plastic goten

Uitleenmaterialen

uitleenmaterialen divers

Wildernis aan de Waal

Natuurmuseum expositie Wildernis aan de Waalklik voor niveau

Les

niveau: PO groep 3-8 / VO leerjaar 1

 

De tentoonstelling Wildernis aan de Waal laat leerlingen van groep 3 t/m 8 kennismaken met het veranderende landschap rondom de Waal bij Nijmegen. Er komt weer land vrij voor natuurontwikkeling. Hoe wild is de natuur rondom Nijmegen eigenlijk? En hoe ‘wild’ zijn uw leerlingen van de natuur?

Al lopend door deze tentoonstelling waan je je in een wildernis. De natuurlijke vormgeving prikkelt je zintuigen. Vele (opgezette) dieren en planten, die leven in de nieuwe natuur langs de rivier, hebben er een plekje in gekregen. En net als je denkt dat je alles gezien hebt, ontdek je weer een holletje met weer een vogeltje erin.

De leerlingen gaan met alle zintuigen op scherp op ontdekkingsreis in deze wildernis. Hoe bespied je wilde dieren? Klim in de uitkijkpost en ga dieren spotten met de verrekijker. Of kijk door de ogen van een natuurdetective naar moordzaken in de natuur. Ervaar de geur van munt. Hoor ik daar het gehuil van de wolf? En voel ik hier een pootje van een ree?

locatie: Natuurmuseum Nijmegen

Natuurmuseum Leskist Jij en ik (27)PO, groep 1-2

leskist

 

De leskist bevat lappenpop Jenna en allerlei materiaal om kinderen met alle zintuigen hun lijf te laten verkennen. De kleuters ontdekken wat er allemaal opvalt aan hun eigen lijf en dat van een ander. Wat zijn overeenkomsten en wat verschillen.

Lappenpop Jenna heeft haar eigen koffertje bij zich met daarin allerlei spulletjes. Haalt Jenna de mondharmonica uit haar tasje dan betekent dit dat het tijd is om liedjes te gaan zingen. De kleuters gaan naar geurtjes op zoek als Jenna een kleine speurneus heeft opgezet. Met Jenna kunt u dus de kinderen laten zien welk onderwerp aan bod is.

Natuurmuseum Leskist Kriebelbeestjes (45)PO, groep 1-2

Leskist

 

Met de loeppotjes en handloepjes uit de leskist kunnen de leerlingen buiten kriebelbeestjes gaan zoeken en bekijken. Ze zien dan meteen ook waar insecten, spinnen en slakken leven. Ook kunnen ze een aantal beestjes vangen en een tijdje in potten of het insectenhotel in de klas houden. Zo is er tijd om de beestjes langer te bestuderen. Hoe bewegen ze? Wat eten ze? Hoeveel pootjes hebben ze? Zijn ze mooi?

Het lesprogramma geeft suggesties en werkbladen om de leerlingen met de beestjes afwisselend met natuur, rekenen, taal, muziek en gym aan het werk te zetten. In de leskist zijn ook plastic insecten, verkleedmaterialen, boeken, filmpjes te vinden.

locatie: klaslokaal en in de directe schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Lievebeest (40)PO, groep 1-2

Leskist

 

Lievebeest is een leskistje over lieveheersbeestjes, hun leefgebied en hun ontwikkeling. Het enige wat u zelf nog hoeft te doen is met de kleuters levende lieveheersbeestjes te zoeken rondom school

Natuurmuseum Leskist Zintuigen 1-2 (41)PO, groep 1-2

Leskist

 

Leerlingen leren de vijf zintuigen aan te scherpen door ze geconcentreerd te gebruiken bij de vele doe-activiteiten die dit lesmateriaal biedt. Er zijn 4 (deel)leskisten waarin de zintuigen afzonderlijk aan bod komen: zien, horen, ruiken en proeven, voelen.
Bij elk zintuig is een lesprogramma samengesteld met de volgende opbouw: kennismaking met het zintuig, inleiding bij elk zintuig met een gedicht en een bijbehorende pop, spelletjes rondom het zintuig, beleving en emoties die bij het zintuig horen, toepassing van het geleerde. Tijdens kringactiviteiten kunnen leerlingen hun ervaringen onder woorden leren brengen en al doende zullen ze merken dat zintuigen ook samenwerken.
Ter afsluiting van het werken met deze vier (deel)leskisten is er de vijfde leskist met daarin een boodschappentas met 17 pakjes. Een bijpassend verhaal vertelt de leerlingen over 17 verschillende cadeautjes. Aan de hand hiervan gaan de leerlingen op zoek naar wat er in de pakjes in de boodschappentas zit. Ze gebruiken daarbij alle zintuigen.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum museumles KriebelbeestjesPO, groep 1-2

Les

 

Wouter kabouter heeft kriebel op zijn hoofd! Onder zijn muts zijn vannacht allemaal kleine beestjes gekropen. Ze moeten terug naar huis, want op Wouters hoofd kunnen ze niet blijven. Maar wat zijn het voor dieren? En waar wonen ze eigenlijk?

De leerlingen gaan in het Natuurmuseum in groepjes aan de slag. Ze maken een prachtige tuin op een groot magneetbord met plekjes voor de kriebelbeestjes. Ook bekijken ze allerlei beestjes uit de collectie van dichtbij en gaan op een eenvoudige manier determineren. Ze maken een beestjeshotel en er is een spel- en leestafel.

Aan het eind van de les brengen ze de kriebelbeestjes van onder de muts van Wouter kabouter terug naar hun woonomgeving.

naar een voorbeeld van Museon Den Haag

tijdsinvestering: 90 minuten

locatie: Natuurmuseum Nijmegen

Natuurmuseum Leskist Bijen (50)PO, groep 1-3

Leskist

 

De Bijenkist is een nagemaakte bijenkast bestaande uit raat, larven en poppen. In de leskist treft u daarbij aan een handleiding met werkbladen en knutselideeën, modellen van bijen, diaserie, video, boekjes over bijen. Mogelijk is het werken met deze leskist in de klas te combineren met een bezoek aan de Gofferttuin in Nijmegen of de Historische tuin in Lent, waar levende bijen en imkermaterialen bekeken kunnen worden. Of is er in de buurt van de school een imker die graag over zijn hobby vertelt?

locatie: klaslokaal en op locatie

Natuurmuseum Leskist Pieter de Pier (15)PO, groep 1-3

Leskist

 

Kinderen ontdekken het verschil tussen afval uit de natuur en afval dat mensen maken. Ze leren afval te scheiden in composteerbaar en niet-composteerbaar afval. Dit alles vertelt Pieter de Pier, waarvan een handpop in de kist zit. Daarnaast is er een wormenhotel om wormen-at-work te bekijken.

tijdsinvestering: 3 lessen

locatie: school

Natuurmuseum Leskist Themakist HerfstPO, groep 1-4

Leskist

 

In deze thema-kist zijn de volgende materialen verzameld: 2 projectboeken van het onderwijsprogramma Pyramide van Cito (blaadjes en zaadjes voor groep 1 en herfstweer voor groep 2), een lespakket voor groep 1-2 en 3-4 over allerlei aspecten rond planten en dieren in de herfst, voorlees-, liedjes- en knutselboeken, werkbladen, diaserie, spelletje.

locatie: op school

Natuurmuseum Materiaalzending Van graan tot broodPO, groep 1-6

Materiaalzending

 

Van Graan tot Brood U ontvangt diverse graansoorten als halm en/of graankorrel en/of vermalen tot vlokken of meel. U kunt de leerlingen het uiterlijk van de graanmaterialen goed laten bekijken, samen uitzoeken hoe de graanprodukten geteeld, geoogst en verwerkt worden. In de onderbouw blijft het bij het verkennen van de materialen en volgen van het maken van graan tot brood. In de bovenbouw kunnen leerlingen tot in detail gaan kijken naar de verschillen in de soorten granen en betekenis en gebruik van graanprodukten in onze voedingsmiddelen.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Excursie Rondleiding in Bezoekerscentrum Gelder...PO, groep 1-8

Lessen en excursies

 

In het Natuurmuseum is ook een Bezoekerscentrum van Nationaal Landschap Gelderse Poort. Dit Nationaal Landschap ligt rond Nijmegen ! Scholen kunnen het bezoekerscentrum zelfstandig bezoeken of een rondleiding krijgen. Er is van alles te ontdekken over stenen, bevers, wilde koeien, vogels, zwijnen en herten. Met computers beleef je het ontstaan van de Nijmeegse heuvels en hoe de rivier de 'Poort' maakte. Je kunt ook (vooraf) reserveren voor veldlessen en natuurtochten langs de rivier, heuvelexpedities en hertensafari’s.

Natuurmuseum Leskist De waterkoffer (2)PO, groep 1-8

Leskist

 

Waterproject op school? Bij de samenstelling van de koffer is uitgegaan van de Doorgaande Leerlijn Water en is hierdoor zeer geschikt voor een schoolbreed waterproject. De koffer bevat verschillende lespakketten, boeken, DVD’s, CD’s en lessuggesties. In de overzichtelijke docentenhandleiding leest u er alles over. Bij alle items is aangegeven voor welk onderwijsniveau (onderbouw, middenbouw of bovenbouw) het materiaal geschikt is, wat het onderwerp is en bij welke kerndoelen het aansluit. Verder vindt u in de koffer (water)lessuggesties en een overzicht van excursiemogelijkheden bij het Waterschap. Deze kist wordt uitgeleend via het Natuurmuseum Nijmegen Vanaf maart 2010 biedt het Waterschap eveneens de mogelijkheid in te schrijven voor een (gratis) gastles over water op uw school. U kunt zich hiervoor rechtstreeks aanmelden via de website van het waterschap (www.waterschaprivierenland.nl).

locatie: op school

Natuurmuseum Leskist DierenwelzijnPO, groep 1-8

Leskist

 

Deze leskist hoort bij het lesprogramma Dierenwelzijnslessen. De dierenlessen voor groep 1 tot en met 8 zijn te vinden op: http://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl. Op deze site zijn naast de complete lessen ook verschillende webquests, digitale werkbladen, opdrachten die aansluiten bij de lessen en spelletjes te vinden.
De lessen gaan over de volgende productiedieren: kip, koe, varken, geit, vis, konijn en honingbij.
De leskist brengt de praktijk in de lessen.

tijdsinvestering: minimaal 2 lesuren

locatie: klaslokaal en kinderboerderij

Natuurmuseum Leskist Rondje zuivel (42)PO, groep 1-8

Leskist

 

Een rondje zuivel biedt een concentrische leergang over melk en melkproducten. Centraal staat: zuivel en goede voeding. Onderwerpen zijn: de boerderij (groep 1 en 2), de supermarkt (groep 3 en 4), de kaasfabriek (groep 5 en 6), smaken verschillen (groep 7 en 8). Deze vier onderwerpen zijn terug te zien binnen de programma’s die Bas Westerweel presenteert op de videoband. In de leskist treft u alle materialen aan om in de klas met de leerlingen zelf kaas en boter te maken.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist SmaaklessenPO, groep 1-8

Leskist

 

Wat is Smaaklessen?

Proeven, ruiken, horen, voelen en kijken: met al hun zintuigen verkennen kinderen het dagelijkse eten!

Smaaklessen is een uniek lesprogramma over eten en smaak voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. Het beleven van voedsel staat centraal. Door Smaaklessen krijgen kinderen flink wat kennis over eten én ervaring met gezond en duurzaam kiezen.

locatie: in de klas

Natuurmuseum Leskist Stenen (55)PO, groep 1-8

Leskist

 

Sommige kinderen bewaren steentjes van de straat als een onbetaalbare schat in hun jaszak. In de leskoffer zijn 18 verschillende steensoorten die algemeen voorkomen in de stedelijke leefomgeving verzameld. Leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen zelfgevonden stenen met behulp van de stenenkoffer en een kleurenzoekkaart op naam proberen te brengen. Voor de onderbouw zijn er opdrachten om spelenderwijs oog te krijgen voor stenen in de eigen omgeving.

tijdsinvestering: 1-3 dagdelen

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum uitleen doos met verschillende loepenPO, groep 1-8, VO

doos met verschillende loepen

 

Natuurmuseum Excursie Natuurtochten, heuvelexpeditie en he...klik voor niveau

Lessen en excursies

niveau: PO, groep 1-8, VO, leerjaar 1-6

 

Leuke en leerzame belevingstochten met gidsen van het Natuurmuseum & Bezoekerscentrum Gelderse Poort. In de natuur rond Nijmegen en Groesbeek beleef je hoe een gletsjer heuvels maakte en de rivier erdoorheen brak! We zoeken sporen van dieren en misschien zie je wel een bever, buizerd, das, zwijn of edelhert. Een tocht van circa twee uur kost € 60,- (valt niet binnen de declaratieregeling).

Natuurmuseum Leskist Lucht (11)PO, groep 2-8

Leskist

 

Lucht is van ons allemaal. We kunnen niet leven zonder lucht. Daarom is het van levensbelang om luchtvervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan, willen we een leefbare wereld behouden. Zorgen we ervoor dat onze lucht zo schoon mogelijk blijft? Deze leskist geeft materialen en opdrachten over lucht met de deelthema’s: eigenschappen, leven, weer, geluid en luchtvervuiling.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Alle vogels vliegen (49)PO, groep 3-4

Leskist

 

Wat is een vogel? Hoe ziet die eruit? Wat beleef je als je naar vogels rondom school gaat kijken. Deze vragen komen aan bod bij het werken met deze leskist met geprepareerde stadsvogels. In de klas kunnen de leerlingen met de vogels, puzzels, werkbladen, bordspel “alle vogels vliegen” en filmpjes meer te weten komen. Als ze naar buiten gaan kunnen ze de vogels rondom de school beleven. Zoek ze maar eens op! Voor buiten is een draaiboek met opdrachten, een tas met materialen en een werkblad beschikbaar. Of bevestig een voedersilo uit de leskist op het raam. Leerlingen kunnen dan in kleine groepjes kijken of er vogels op afkomen en wat die dan eten. Hoe pakken de vogels hun voedsel op? Is de vorm van hun snavel en poten daarbij van belang? Laat tenslotte de leerlingen zich eens tijdens een dramales inleven in een vogel en de erbij behorende bewegingen maken.

tijdsinvestering: minimaal 2 lesuren

locatie: klaslokaal en directe schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Magneten (23)PO, groep 3-4

Leskist

 

De leskist bevat materialen nodig voor het uitvoeren van de lessenserie “Magneten” volgens de HANO-klapper. De leerlingen ontdekken dan al snel dat magnetisme niets met plaksel heeft te maken. De eerste les start met de introductie waarna de leerlingen individueel in de klas gaan onderzoeken aan welke stoffen een magneet vast blijft zitten. Daarna krijgen groepjes van vier leerlingen een doosje met allerlei spulletjes en ze onderzoeken of deze aangetrokken worden door een magneet. Aan het einde van de les leggen ze de voorwerpen terug in het juiste vakje van het doosje. In elk vakje is een kaartje met de woorden van de voorwerpen die erin horen. Zo werken ze ook een beetje aan hun woordenschat. In de tweede les demonstreert de leerkracht hoe een sterke magneet een paperclip al van afstand aantrekt en dat de magneet ook werkt door een stuk papier heen. In groepjes van vier gaan leerlingen nu onderzoeken of een magneet verschillende voorwerpen aantrekt door stof en door glas heen. Voor wie nog meer wil is er materiaal voor een magnetenkermis. Spelenderwijs experimenteren leerlingen met magnetisme. Ze spelen met een magnetisch visspel, leiden met een magneet een spijker door een doolhof, gaan schatzoeken in zand met een magnetische hengel, bouwen met GEOMAG, experimenteren met een magnetische ontdekset en oefenen in schrijven met een magisch schrijfbord en magnetisch schrijven.Niveau: Tijdsduur: twee lessen van 50 minuten.

tijdsinvestering: 2 lessen van 50 minuten

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Pootjes tellen ((46)PO, groep 3-4

Leskist

 

Insecten en andere kleine beestjes zijn er overal. Ze zijn makkelijk te vinden en te bekijken. In de leskist zijn materialen om buiten in de eigen schoolomgeving beestjes te gaan zoeken en vangen. De leerlingen krijgen daarbij de opdracht om het aantal pootjes per gevangen beestje te tellen en het aantal van dezelfde beestjes dat ze vangen te turven. Dit noteren ze op werkbladen. Zo ontdekken ze dat beestjes te groeperen zijn op uiterlijke kenmerken, bijvoorbeeld door het aantal poten dat ze hebben. Met werkbladen en materialen kunnen de leerlingen zelfstandig in een werkles enkele beestjes nauwkeurig gaan bekijken. Tenslotte is er een muziekles en een gymles samengesteld rond het thema. Materialen in de leskist zijn: in hars gegoten insecten en andere kleine beestjes, vangmateriaal, loeppotjes en vergrootglazen, boeken, videoband, memoryspel insecten en andere kleine beestjes, lesprogramma met werkbladen.

locatie: klaslokaal en in de directe schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Saartjes Dierenwinkel (20)PO, groep 3-4

Leskist

 

Nogal wat kinderen hebben thuis een huisdier of ze hebben er weleens bij de ouders om gezeurd. Door te werken met 'Saartjes dierenwinkel' kinderen leerlingen praten over hun eigen huisdier of anders een eigen knuffel. Ze werken aan het leren van nieuwe woorden, uitspraak en formuleren van zinnen rondom het thema in de eerste les. In de tweede les gaan leerlingen in zes groepjes voor zes verschillende dieren in Saartjes dierenwinkel inkopen doen. Wat heeft het dier nodig en hoeveel kost dat? En wat heeft het dier elke dag of elke week nog meer nodig? Zo krijgen leerlingen al doende meer inzicht in wat er allemaal komt kijken bij het houden van huisdieren aan zorg en verantwoordelijkheid. In de derde les leren kinderen over dieren en hun lichaamstaal. Het is belangrijk om het verschil te weten tussen agressief gedrag en speelgedrag van een hond of kat. Ze kunnen zich dan beter inleven in het dier of zelfs met het dier communiceren. Misschien zijn er aan het einde van de lessen leerlingen die voor zichzelf een keuze kunnen maken of ze al toe zijn aan eigen huisdier en welk dier dan het beste bij hen past?

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Spiegels (22)PO, groep 3-4

Leskist

 

De materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de lessenserie van drie lessen “Spiegels” uit de HANO-klapper zijn in deze leskist verzameld. In de eerste les gaan de leerlingen na de introductie vrij experimenteren met een spiegeltje. Ze onderzoeken ook de mogelijkheden van spiegelen met een speelkaart. In de tweede les maken de leerlingen kennis met symmetrie-eigenschappen. Ze maken halve voorwerpen heel met behulp van een spiegel en zoeken de symmetrie-as van verschillende figuren op. Les drie is een spiegelcircuit opgebouwd uit 8 activiteiten. Dit kan eventueel ook in de vorm van een ontdekhoek uitgevoerd worden. De leerlingen kunnen hiermee spiegelbeeld, symmetrie, symmetrielijnen en rekenen met een spiegel met experimenten, spellen en werkbladen oefenen. De leskist is zelf ook een spiegeldoos, waarmee leerlingen met allerlei attributen kunnen spelen. N

tijdsinvestering: drie lessen van 50 minuten

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Tante Door´s Buitenboek.(37)PO, groep 3-4

Leskist

Deze leskist over de zintuigen is gemaakt volgens de concept-contextbenadering. Kort gezegd komt het er op neer dat kinderen hun zintuigen inzetten om buiten beter te leren waarnemen en op deze manier de relatie met hun omgeving versterken. Aanleiding hiervoor zijn de ansichtkaarten van Tante Door, buurvrouw van de school. Zij gaat op vakantie en stuurt de klas elke dag een kaartje. Elke dag gebruikt ze een ander zintuig om haar omgeving waar te nemen. Ze maakt hiervan een vakantieplakboek, het zogenaamde buitenboek. Tante Door moedigt de kinderen aan ook in hun eigen omgeving te kijken, ruiken, luisteren, voelen en proeven. De kinderen gaan naar buiten, gebruiken hun zintuigen en leggen de waarnemingen vast in hun eigen buitenboek. Elk hoofdstuk bevat een onderdeel van wat de kinderen zien / voelen / horen / ruiken / proeven in hun schoolomgeving. Ze leggen alles vast door middel van meegenomen materialen, tekeningen en tekst. De kinderen werken op hun eigen niveau. Daarom is de kist ook zeer geschikt voor kinderen van begin groep 3: Wat ze niet kunnen schrijven, kunnen ze knippen, plakken of tekenen.

locatie: bij school

Natuurmuseum Leskist Verhalen uit bomenland (51)PO, groep 3-4

Leskist

 

In ‘Verhalen uit Bomenland’ spelen bomen de hoofdrol als herkenbare vertegenwoordigers van de natuur. Bomen zijn namelijk makkelijk bereikbare stukjes natuur in de leefomgeving van kinderen. Bij dit programma vormen aantrekkelijk geschreven verhalen de excursie. Kinderen beleven de boom door verhalen en krijgen mede daardoor waardering voor bomen .
De kinderen luisteren niet alleen, ze doen ook zelf ervaringen op door het uitvoeren van opdrachten. Zo verkleden kinderen zich als boom, doen het schaduwspel of maken een seizoensbol.
Het nieuwe lesprogramma houdt rekening met de sociale vaardigheden en de waardenontwikkelingen van de leerling. De kinderen komen zelf aan het woord en vertellen wat zij hebben beleefd. “Verhalen uit Bomenland’ kan in elk seizoen uitgevoerd worden. Het bevat een handleiding voor docenten, materialen voor de uitvoering van opdrachten en een kleine bomenbibliotheek met verhalen.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Insecten (7)PO, groep 3-6

Leskist

 

Materialen als zoekkaarten, loeppotjes en bakjes zijn opgeborgen in de leskist. Ga met de leerlingen naar buiten om daar beestjes te zoeken en zoek daarvoor eerst de geschikte plekken rondom school uit. Welke beestjes leven er in het water, in de bodem, op bloemen, op struiken en bomen? Er zijn ook schepnetten bij om waterbeestjes te vangen.

locatie: in de directe schoolomgeving

Natuurmuseum Excursie Kunst en Natuur: Lekker buitenPO, groep 3-8

Lessen en excursies

 

Samen met beeldend kunstenares Marieke Droesen organiseert het Natuurmuseum Nijmegen de workshop ‘Lekker Buiten!’. Iedere plant en ieder dier heeft een verhaal en de vele verschillende vormen en kleuren bieden volop inspiratie. Met verzamelde takken, zaden, stenen, veren en andere natuurlijke materialen maken de kinderen een ‘natuurschilderij’.

Natuurmuseum Leskist Minitentoonstelling de Vos (16)PO, groep 3-8

Leskist

 

Deze mini-tentoonstelling toont het leven van de vos. Rond een geprepareerde vos zijn met voorwerpen, foto’s en tekeningen leefgebied, voedsel, sporen en familieleven te zien. De leerlingen kunnen vossen-geluiden beluisteren met een walkman. Er zijn werkbladen op drie niveaus.

tijdsinvestering: max. drie lessen van 1 uur

locatie: op school

Natuurmuseum Leskist Steenuil en braakballenpluiskist (9)PO, groep 3-8

Leskist

 

Deze leskist is een mini-tentoonstelling die met verschillende doeleinden ingezet kan worden: als tijdelijke invulling van de ontdekhoek, bij lessen rondom de steenuil of uilen in het algemeen, bij lessen rondom natuur in de omgeving etc. Zodra de leskist geopend is staat de steenuil in het middelpunt. Voorwerpen, foto’s, een geluidscassette en teksten belichten het leefgebied, voedsel, braakballen en geluid van dit in ons land kleinste uiltje. Er zijn werkbladen en van de vogelbescherming een CD 'steenuil onder de pannen'. een power-point met foto's van de steenuil. Bijgeleverd maximaal 5 braakballen per groep indien voorradig. Braakballen zijn anders o.a. te bestellen bij de zoogdiervereniging: http://www.zoogdiervereniging.nl/uilenmuizen

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Materiaalzending: KruidenWijzerPO, groep 3-8

Materiaalzending

Kruiden, vrijwel dagelijks eten we ze in gerechten. Maar hoe groeien kruiden? Waar zijn ze goed voor? En wist je dat je ook 'onkruiden' vaak gewoon kunt eten?

Deze materiaalzending bevat o.a. een aantal verse kruidenplantjes, gedroogde kruiden en tuinkerszaad. Met behulp van deze materialen kan groep 3/4 onderzoeken hoe planten groeien, welke onderdelen een plant heeft en hoe de kruiden smaken.
Groep 5/6 onderzoekt of kruiden ook helpen bij ziekte en verkoudheid.
En groep 7/8 duikt aan de hand van eigen onderzoeksvragen in de wereld van kruiden.

tijdsinvestering: Uitgangspunt is dat een leerkracht een middag aan dit thema kan werken met deze materiaalzending.

locatie: Op school

Natuurmuseum UItleen Losse grondboorPO, groep 3-8 / VO

Uitleenmaterialen

 

Natuurmuseum Uitleen Doos met 4 binoculairsPO, groep 4-8 / VO

Uitleenmaterialen

 

Natuurmuseum Leskist Stenen slijpen (52)PO, groep 5

Leskist

 

Wat is er mooier dan een steen glimmend te maken? Met materialen uit de leskist gaan leerlingen aan de slag met het slijpen en polijsten van platte stukjes steen. Al doende voelen en zien ze hoe de stenen steeds gladder worden. Is de steen mooi of wordt die mooi? Daarnaast zijn er opdrachten ter verwerking van de activiteit stenen slijpen. En er zijn opdrachten waarbij het waarnemen van overeenkomsten en verschillen in stenen, van sorteren tot eenvoudig determineren centraal staat. Schrijf u in voor deze leskist. Het zal een bijzondere beleving voor de leerlingen zijn.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Bezige Bijen (10)PO, groep 5-6

Leskist

 

De leskist Bezige Bijen bestaat uit een serie van drie lessen. De kinderen leren over de relatie tussen:
- De bijen onderling
- De bijen en de imker
- De bij en zijn omgeving
In de eerste les werken de leerlingen in groepjes aan opdrachten om het leven van de honingbij te leren kennen.
In de tweede les is er een powerpointpresentatie over het werk van de imker. De derde les kijken de leerlingen naar de leefomgeving van de bij. Wat heeft de bij nodig en wat kunnen de leerlingen voor de bij doen. Alle benodigde materialen zijn in de leskist aanwezig.

tijdsinvestering: 3 lesuren

locatie: op school

Natuurmuseum Leskist Botten (54)PO, groep 5-6

Leskist

 

Hoeveel botten heeft een menselijk lichaam? Leerlingen onderzoeken hun eigen geraamte door zelf voelen en waarnemen van de vorm van hun eigen botten. Leerlingen ontdekken dat de botten in hun lichaam vorm, stevigheid en bescherming bieden. Ze kunnen aan een paar playmobiel popjes de verschillen tussen een kogel-, scharnier-, en zadelgewricht in bewegingensmogelijkheden zien. Verder zijn er röntgenfoto’s van de mens, boeken en filmpjes aan de leskist toegevoegd.

tijdsinvestering: 3 lessen van 50 minuten

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist dieren wonen en bouwenPO, groep 5-6

Leskist

 

Mensen en dieren wonen en bouwen. De leerlingen bekijken huizen in de schoolomgeving en bouwsels van dieren. Ze leggen vast hoe hun eigen huis eruit ziet en hoe andere kinderen in de klas wonen. Dit doen ze binnen in het klaslokaal maar als het even kan ook buiten op straat. Ter vergelijking zijn er vele foto’s(ook digitaal) van woningen van mensen en dieren wereldwijd in de leskist toegevoegd. Allerlei dieren en hun bouwsels zijn in de leskist verzameld. De leerlingen kunnen deze bekijken. Willen ze er meer van te weten komen, dan zijn er Informatiebladen, boekjes, filmpjes en websites toegevoegd als bronnen. Tenslotte zijn er materialen waarmee de leerlingen in groepen zelf een ''droomhuis' kunnen ontwerpen en bouwen. Wie bouwen het stevigste en/of het mooiste huis?

locatie: klaslokaal en directe schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Grond, grondig bekeken (32)PO, groep 5-6

Leskist

 

Proefondervindelijk erváren leerlingen de verschillen in grondsoorten. Ze verzamelen een grondmonster (in de tuin) rondom de school. Naast de schoolgrond krijgen leerlingen monsters van klei, zand en veen. Ze zoeken naar overeenkomsten en verschillen van de grondmonsters door te kijken, te voelen en te ruiken en te experimenteren met waterdoorlatendheid en vruchtbaarheid van de grondsoorten. Het lespakket bodem nu, grondboren en binoculairs zijn op aanvraag als extra bij deze leskist leverbaar.

tijdsinvestering: 4 lesuren in totaal min 240 uur

locatie: klaslokaal en directe schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Het Weerbericht (4)PO, groep 5-6

Leskist

 

De leerlingen leren de verschillende onderdelen van een weerbericht kennen (temperatuur, windrichting, windkracht, wolken/zon, neerslag) en gaan deze weeraspecten zelf meten. Ook interpreteren ze een weerkaartje bij het weerbericht en benoemen de betekenis van het weer voor mensen en dieren. De leskist bevat alle benodigde meetinstrumenten. De werkbladen voor de leerlingen kunt u kopiëren (originelen in de map) of uidraaien (van de CD).

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Minitentoonstelling de Vleermuis (17)PO, groep 5-6

Leskist

 

Vernieuwd. Allereerst is er een mini-tentoonstelling waarin de vleermuis, zijn voedsel, zijn geluiden en zijn jongen te zien zijn. Daarbij is nu een lesprogramma beschikbaar met materialen om leerlingen in groepjes al roulerend met allerlei aspecten rondom de vleermuis aan het werk te zetten. Ze kijken naar de bouw van de vleermuis, zoeken uit waarom het een zoogdier is, spelen een spel waarmee ze de activiteiten van de vleermuis in verschillende seizoenen ontdekken, leren wat de vleermuis eet en waarom het een nachtdier is, zoeken uit waar ze wonen en maken een vleermuiskast van papier, lezen over de soorten in onze regio, en maken vrij concreet met een computerspel en proefjes kennis met sonar en echolocatie van de vleermuis. Bij verschillende onderwerpen zijn werkbladen beschikbaar. U kunt de les starten met een ludieke actie, begruik makend van vleermuisattributen uit de leskist. Er is ook een verhaal over vleermuizen dat u kunt voorlezen. De kennis vooraf en aan het einde kan vastgelegd worden in een woordweb. tenslotte zijn er nog spellen die u tijdens een gymles kunt uitvoeren. Boeken, filmmateriaal en links naar relevante websites zijn toegevoegd.

locatie: op school

Natuurmuseum Leskist Ontdekdozen Licht en Geluid (28)PO, groep 5-6

Leskist

 

Zelfstandig werken in tweetallen aan werkbladen met opdrachten. Thema's 1: licht en schaduw. 2. lenzen. 3. Spiegels. 4. Spiegelbeelden. 5. Kleuren. 6. Geluid. 7. Muziek in elastiek.

tijdsinvestering: Minstens twee lessen van 50 minuten

Natuurmuseum Leskist Poeders (24)PO, groep 5-6

Leskist

 

De leskist zorgt voor de materialen nodig voor het uitvoeren van de lessenserie “Poeders” van de HANO-klapper. De leerlingen onderzoeken het voorkomen van materialen als vaste stof, vloeistof en gas. Ze nemen eigenschappen van poeders waar en zien dat eigenschappen van materialen veranderen door ze op te lossen of te mengen. In de eerste les vergelijken leerlingen vier onderling zeer verschillende poeders (koffie, cacao, zout en suiker) door te experimenteren. In de tweede les werken de leerlingen met vier witte poeders die op het eerste oog veel overeenkomsten vertonen. Ze bestuderen de reacties van de poeders met azijn, water en jodium. In de derde les onderzoeken leerlingen “poeder x” een onbekend poedermengsel. ‘Inspecteur Mos’ vraagt in een brief hulp van de leerlingen van de klas om zo snel mogelijk te weten te komen welke poeders in dit mengsel zitten. Ze proberen poederx te herkennen met de ervaring van de vorige lessen. Niveau:

tijdsinvestering: drie lessen van 50 minuten

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Spot de stadsvogel (6)PO, groep 5-6

Leskist

 

Hoe kijk je naar vogels? Kun je ze herkennen?

Uit de collectie van het Natuurmuseum zijn verschillende geprepareerde vogels in deze leskist verzameld. Ze zijn van dichtbij te bekijken. Hieraan gekoppeld zijn voor de leerlingen een zestal activiteiten: vogelgeluidenmemorie, met behulp van een magneetbord eigenschappen van een vogelsoort bij elkaar verzamelen, oefenen met het kijken met een verrekijker met opgezette vogels, knutselen. informatie opzoeken over vogels in boeken, puzzelen. Ook kunt u met de leerlingen buiten rondom school vogels gaan spotten. Een buitenles is in het lesprogramma uitgewerkt. Of vraag in combinatie met deze leskist een vogelexcursie bij het IVN aan! Niveau: PO, groep 5 en 6

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Van ei tot vlinder (47)PO, groep 5-6

Leskist

 

Insecten en andere kleine beestjes zijn er overal. Ze zijn makkelijk te vinden en te bekijken. In deze leskist staat het thema metamorfose centraal. Na een introductie gaan de leerlingen naar buiten; en in de schoolomgeving beestjes zoeken. De gevonden beestjes kunnen ze een tijdje in potten en bakjes in de klas houden en zo goed bekijken. Werkbladen en zoekkaarten zijn beschikbaar. In een volgende werkles bestuderen de kinderen de ontwikkelingsstadia van meerdere soorten insecten: ei-larve-pop-imago. Ze gebruiken hierbij werkbladen, boekjes en in hars gegoten insecten uit de leskist. Daarna is er een suggestie gegeven voor een gymles rond het thema. In een afsluitende les werken de leerlingen hun ervaringen met insecten en andere kleine beestjes uit in de vorm van een gedicht. Materialen in de leskist zijn: in hars gegoten insecten en andere kleine beestjes, vangmateriaal, loeppotjes, vergrootglazen, binoculairs, zoekkaarten, boeken, cd-rom, diskette met websites, videoband, poster, spel, lesprogramma met werkbladen.

locatie: klaslokaal en in de directe schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Van papyrus tot papier maken (39)PO, groep 5-6

Leskist

 

Deze lesactiviteiten zijn ontwikkeld voor groep 5-6, maar kan naar inzicht van de leerkracht ook in andere groepen gebruikt worden.Met de opdrachten en lessen uit deze leskist leren de leerlingen de stappen van de papierkringloop en maken ze zelf papier. Ze leren over het belang van hergebruik en over de geschiedenis van papier. De leerlingen brengen hun kennis in praktijk door zelf oud papier gescheiden in te zamelen en het te gebruiken voor allerlei creatieve activiteiten. U kunt het papierproject zo uitgebreid maken als u zelf wilt.Er zijn 15 papierschepsetjes aanwezig om papier op ansichtkaart-formaat te maken.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Vloeistoffen (25)PO, groep 5-6

Leskist

 

De leskist draagt zorg voor de materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de lessenserie “Vloeistoffen” van de HANO-klapper. In les 1 kijken de leerlingen naar eigenschappen van de vloeistoffen spiritus, water, slaolie en oplossing van vloeibaar zeep. Ze zien verschillen in druppelvorming en eigenschappen als viscositeit, cohesie en adhesie. Ze onderzoeken ook mengsels van vloeistoffen en ontdekken spelenderwijs wat oppervlaktespanning is. In les 2 onderzoeken de leerlingen hoe de verschillende vloeistoffen geabsorbeerd worden door verschillende soorten papier. In les 3 gieten de leerlingen vloeistoffen bij elkaar in een reageerbuisje. Samenhangend met de dichtheid van de gebruikte vloeistoffen zullen er wel of geen laagjes ontstaan.

tijdsinvestering: drie lessen van 50 minuten

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Vogels in de winter (43)PO, groep 5-6

Leskist

 

Deze leskist biedt voedsel genoeg om stadsvogels de winter door te laten komen. De lesbrief geeft een beschrijving van een programma in vier lessen met de onderwerpen inrichten van een ontdekhoek, snavelvorm, vetbollen-pindasnoeren-vogelhuisjes maken, observeren van vogels bij de voedertafel; vogelposter maken. Een vijftal geprepareerde wintervogels zijn van dichtbij te bestuderen. De overige bijgeleverde materialen maken het voor de leerkracht en de leerlingen een stuk eenvoudiger om praktisch aan de slag te gaan.

tijdsinvestering: maximaal vier lessen

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Project Bodemschatten en bodemmonstersPO, groep 5-6

Project

 

tijdsinvestering: 4 lesuren in totaal min 240 uur

locatie: klaslokaal en directe schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Bomen (44)PO, groep 5-8

Leskist

 

In deze leskist zijn materialen van 15 verschillende soorten bomen verzameld: houtschijven, bladeren, knoppen, zaden en schors. Daarbij is een lesprogramma uitgewerkt met als doel de leerling zeer actief de verschillende onderdelen van een boom en een aantal boomsoorten te laten leren kennen. Ook zoekkaarten, kijk-en-vergelijkkaarten, informatiebladen, videomateriaal, boeken en spelen die in de leskist verzameld zijn kunnen hierbij gebruikt worden.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum museumles de tijd van de MammoetPO, groep 6-7-8

Les

 

In deze eerste museumles zien leerlingen de schedels en andere botfragmenten van een Mammoet, Wolharige Neushoorn en Steppe Wisent. Door deze te vergelijken komen leerlingen erachter dat de bouw van het skelet van mens en dier, of mens en mammoet helemaal niet zoveel van elkaar verschillen. Hoe dat in elkaar zit met die Mammoet, het klimaat, het landschap rondom Nijmegen en de tijdlijn kun je allemaal gaan ontdekken.

tijdsinvestering: 90 minuten

locatie: Natuurmuseum Nijmegen

Natuurmuseum Excursie Veldles Struinen in de Stadswaardklik voor niveau

veldles

niveau: PO, groep 6-7-8; VO leerjaar 1

 

Lekker boren, meten en kijken naar water, planten en dieren buiten in de natuur! Na een inleiding van onze gids in het Natuurmuseum lopen de leerlingen naar het natuurgebied De Stadswaard. Als het goed is ontvangt een 'boswachter' van Staatsbosbeheer ze bij het toegangshek met een praatje over het gebied. Daarna gaan de leerlingen op onderzoek en al struinend beleven ze de wildernis van de Stadswaard tijdens deze veldles. Na afloop kunnen de groepen onderling verslag aan elkaar doen.

tijdsinvestering: 120 minuten

locatie: Natuurmuseum Nijmegen en Stadswaard Nijmegen

Natuurmuseum Leskist De Fossielen van professor Steentjes (3...PO, groep 6-8

Leskist

 

Reis terug in de tijd met professor Steentjes. Leer met hem over hoe het leven is ontstaan volgens de evolutietheorie. Bekijk fossielen van planten en dieren uit lang vervlogen tijden. Leg ze op de juiste plek naast de mooie tijdlijn, uitgewerkt als een prachtig beschilderde tijdrol, laat zien hoe het leven op aarde is ontstaan en hoe in miljarden jaren de soorten zich ontwikkeld hebben. Met helemaal aan het eind, een klein puntje in de geschiedenis, de mens. Met fossielen, beeldmateriaal (dvd), een oefening in de tijd en werkbladen om een eigen tijdrol te maken.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Diersporen (8)PO, groep 6-8

Leskist

 

Dieren zijn zelden zelf goed te zien in de natuur. Gelukkig geven hun sporen ons al veel informatieover hun voorkomen en hun gedrag. In deze leskist zijn vele materialen rondom diersporen verzameld zoals keutels, braakballen, veren, aangevreten denne-appels, verschillende diersporenzoekkaarten, een videoband, DVD, een diaserie op CD-rom en een geprepareerde specht. U kunt er sowieso een thematafel in de klas mee inrichten. Specifiek voor groep 6 tot en met 8 van het basisonderwijs is een lesprogramma samengesteld waarmee leerlingen in de klas met gebruik van materialen van de leskist op een actieve manier op het spoor van vele diersporen gebracht kunnen worden. Ga ook naar buiten met de leerlingen om te speuren naar sporen.

tijdsinvestering: minimaal 4 lesuren

locatie: klaslokaal en schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Hart en longen (35)PO, groep 6-8

Leskist

 

Er zijn vier lessen. In de eerste les staat de bloedsomloop centraal en kijken de leerlingen naar bloedvaatjes in het oog, onderzoeken de hartslag bij verschillende inspanningen en leren over de functie van bloed als transportmiddel, aders en slagaders. In de tweede les over de longen komt de weg van lucht naar de longen, de verschillende manieren van ademhalen en het meten van het longvolume aan bod. De relatie tussen inspanning en het versnellen van de hartslag en de ademhaling is onderwerp van les drie. De feitelijke bouw van de luchtwegen, het hart en de grote bloedsomloop wordt in de vierde les behandeld.

tijdsinvestering: 4 lessen van 50 minuten

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Heelal, over sterren en planeten (14)klik voor niveau

Leskist

niveau: PO, groep 6-8, VO, leerjaar 1

 

Kinderen zijn meestal erg nieuwsgierig naar de ruimte en alles wat zich daar bevindt. Deze leskist is bedoeld voor een eerste kennismaking met de ruimte en de sterren en planeten. In de leskist zit o.a. een opblaasbaar heelal, een sterrenparaplu, een model van de aarde, planetenposters, een sterrenkaart en verder lessuggesties en diverse handleidingen.

Natuurmuseum Leskist VNC (Das&Boom) LandschapPO, groep 7-8

Leskist

 

Wat is mooi landschap en waarom vinden we dat mooi?. Klassikale behandeling van het begrip ’landschap’. Met een avontuurlijke fotopresentatie (ballonvlucht over Nederland’) over de verscheidenheid aan landschappen en een rollenspel verduidelijkt de belangen er zoal spelen bij de totstandkoming van ons landschap.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Batterijen en Elektriciteit (26)PO, groep 7-8

Leskist

 

De leskist bevat materialen nodig voor het uitvoeren van de lessenserie “Batterijen” van de HANO-klapper. De leerlingen maken en onderzoeken stroomkringen. Ze sluiten een lampje aan op een batterij en onderzoeken met welke schakelingen het lampje gaat branden. Wat zit er eigenlijk in een lampje en hoe gaat de stroom er doorheen? Het begrip stroomkring zien en onderzoeken ze zo. Ook maken ze een eenvoudige schakelaar, waarmee ze gaan testen welke materialen stroom doorlaten en welke niet. Is plastic bijvoorbeeld een geleider of een isolator? Ze kunnen ook zelf morseberichten doorseinen. En weten ze hoe je een citroen als 'batterij' kunt gebruiken?

tijdsinvestering: drie lessen van 50 minuten

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Broeikas (53)PO, groep 7-8

Leskist

 

Veel kinderen hebben wel eens van het broeikaseffect gehoord. Maar wat is het nu eigenlijk? Wat zijn de effecten en wat kunnen we hieraan zelf doen? Door middel van elf uitdagende proefjes leren de kinderen over de relatie van kooldioxide en planten, de rol van de zon, smelten van landijs, de natuur die in de war raakt en duurzame energie. Aan de hand van een vragenlijst gaan de kinderen hun ecologische voetafdruk voor en na het werken met de leskist berekenen.

Natuurmuseum Leskist De spin (19)PO, groep 7-8

Leskist

 

De leskist is samengesteld naar het idee van het lesvoorstel “spinnen-opzoekboek” uit de HANO-klapper (Handreikingen Natuuronderwijs). Leerlingen ontdekken dat er vele soorten spinnen bestaan, die onderling zowel overeenkomsten alsook verschillen vertonen. Naast opdrachtkaarten en werkbladen voor de leerlingen zijn er enkele preparaten van verschillende spinsoorten in de leskist aanwezig. Leerlingen kunnen zich in een spin inleven door met behulp van plankjes in de leskist en een werkblad een wielweb na te maken. Ook kunnen ze enorm geboeit raken door naar levende spinnen te kijken. Hoe bewegen ze? Hoe bouwen ze hun web? Wat doen ze als je ze een vliegje geeft? Diegene die deze spinnen eerst een beetje eng vinden overwinnen misschien hun angst als ze zo’n dier langer kunnen bekijken. Daarom is er in de leskist materiaal voor het maken van een spinnenkooi.. De spinnen kunt u in de herfst zowel binnen als buiten zelf verzamelen.

locatie: klaslokaal en schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Energie Duurzaam (21)PO, groep 7-8

Leskist

 

Met behulp van deze leskist gaan leerlingen in minimaal 3 lessen aan de slag met de onderwerpen energiebesparing en duurzame energie. De leskist levert u een video en materialen waarmee groepjes leerlingen verschillende proefjes gaan uitvoeren. Ze kunnen zo hun eigen-energieervaringen opdoen. De laatste les is er om ervaringen uit te wisselen en te evalueren.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Magnetisme (29)PO, groep 7-8

Leskist

 

Wat is magnetisme. Welke materialen trekt een magneet aan? Hoe maak je een magneet? Hoe werkt magnetische kracht. Door te experimenteren doen leerlingen kennis en ervaringen op rondom magneten. Experimenten gaan over: wat is een magneet; welke materialen trekken ze aan; werken magneten door stoffen heen zoals water of glas; hoe kun je met een magneet metalen magnetiseren en demagnetiseren; hoe maak je zichtbaar dat een magneet een noord- en zuidpool heeft; magneten trekken elkaar aan of stoten elkaar af; rondom een magneet zijn magnetische velden actief die zichtbaar gemaakt kunnen worden met ijzervijlsel; met behulp van elektriciteit kun je magnetische velden laten ontstaan zoals in allerlei elektrische apparaten gebeurt. Er is differentiatie in het aanbod van leerlingenmateriaal.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Meet het weerPO, groep 7-8

Leskist

Natuurmuseum Leskist Sarah´s wereld (18)PO, groep 7-8

Leskist

 

Sarah is een meisje als ieder mens op aarde. Ze gaat op reis en houdt dan contact met de kinderen door brieven te schrijven. Ze vertelt ze o.a. over bedreigde dieren. Kinderen gaan daarop over een aantal bedreigde dieren, de knuffels in de koffer, informatie verzamelen. Daarna laat Sarah de kinderen de produktie, verwerking en transport van een colablikje zien. Zo wordt duidelijk dat elk produkt een beetje natuur kost. Voor de verjaardag van Sarah gaan de leerlingen een feestje organiseren. Ze krijgen een vast bedrag om boodschappen te doen. Kiezen ze voor papieren of aluminium slingers?Wie de meeste feestspulletjes heeft kunnen kopen, heeft gekozen voor de produkten die weinig natuur kosten.

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Spijsvertering (38)PO, groep 7-8

Leskist

 

Leerlingen volgen de weg van voeding en vertering, van mond tot en met anus. In de eerste les leren ze de functies van voedsel voor het lichaam. De spijsvertering van de mond tot de maag wordt bekeken en experimenteel onderzocht. Wat doet het speeksel met voedsel en hoe komt eten in de slokdarm en de maag terecht. In de tweede les volgen de leerlingen de weg van de spijsvertering van de maag tot de anus. Wat doet het maagzuur, gal, dunne en dikke darm met het voedsel.

tijdsinvestering: twee lessen

locatie: klaslokaal

Natuurmuseum Leskist Visserijspel Achter het net vissen (10)PO, groep 7-8

Leskist

 

Met dit spel ontdekken de leerlingen dat je niet onbeperkt vissen kunt vangen in de Noordzee. Als iedereen maximaal vist, is de zee snel leeg. Je moet samenwerken om jaarlijks een goede vangst te houden. Het spel illustreert het belang van duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen. In dit geval: vis. Een aantal begrijpend lezen teksten en opdrachten geven toelichting en verdieping bij het spel. Tip: Gebruik het spe binnen een les of project over duurzaamheid.

tijdsinvestering: 2 uur

locatie: school

Natuurmuseum Leskist Waterkringloop (34)PO, groep 7-8

Leskist

 

Leerlingen doen middels proeven en opdrachten kennis op van water, eigenschappen van water, drinkwaterbronnen, gebruik van water, invloed van de mens op water, waterproblematiek en oplossingen hiervoor. Ze doen vaardigheden op die hen in staat stelt zorgvuldig met water om te gaan op school en thuis. Voor de volgende proeven zijn materialen in de leskist aanwezig: spinazie-proef; suiker-proef; bonen-proef; punaise-proef; melk-proef; waterzuiverings-proef.

tijdsinvestering: 2 lessen van 50 minuten en een buitenles

locatie: klaslokaal en directe schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Wateronderzoek in sloot en plas (5)PO, groep 7-8

Leskist

 

Deze leskist is beschikbaar gesteld door Waterschap Rivierenland! Met behulp van deze leskist gaan leerlingen kennismaken met de waterkwaliteit, doordat zij zelf het water gaan onderzoeken. De lesbrief “waterkwaliteitsonderzoek in sloot en plas” van stichting Veldwerk Nederland is toegevoegd. Er zijn zes proeven: Waterdierenproef, waterplantenproef, zichtbare vervuiling, zuurgraad, ammoniumproef en fosfaatproef. De metingen zijn interessanter als ze op twee plekken met verschillende waterkwaliteit uitgevoerd worden. Bij de leskist behoren schepnetten.De materialen van deze leskist zijn ook in te zetten bij het Watchproject.

locatie: in de omgeving van de school bij water

Natuurmuseum Lespakket Bodem.nu!PO, groep 7-8

Projecten

 

Een lespakket waarbij leerlingen op een positieve manier in aanraking komen met de bodem (www.bodem.nu).

Project Bodem.Nu gr 7-8PO, groep 7-8

project

Natuurmuseum Leskist Je gelooft je ogen niet (13)klik voor niveau

Leskist

niveau: PO, groep 7-8, VO leerjaar 1-2

 

We kunnen lang niet alles met het blote oog goed zien. Door te vergroten is “de wereld van het kleine” te ontdekken. De leskist laat leerlingen kennismaken met instrumenten die vergroten: de loep, de binoculair en de microscoop. Er zijn werkbladen en materialen om te experimenteren. Met een loep zijn buiten in het veld genoeg details aan planten en insecten te zien om vast te stellen welke soorten het zijn. Leerlingen zullen met het binoculair vol bewondering kijken naar het facetoog van een vlieg. Ze ontdekken met de microscoop dat bloemenwater of hooiwater krioelt van beestjes, die met het blote oog onzichtbaar blijven. Bij deze leskist zijn los binoculairs en/of microscopen te leen.

tijdsinvestering: 5 tot 8 lessen van 50 minuten

locatie: klaslokaal en schoolomgeving

Natuurmuseum Leskist Handel en wandel van COS (stadswandelin...klik voor niveau

Leskist

niveau: PO, groep 7-8, VO, leerjaar 1-2

 

BIJBEHORENDE STADSWANDELING DIENT U ZELF tTIJDIG BIJ HET GILDE AAN TE VRAGEN! (zie hieronder)
Lesmateriaal, materiaal voor het digitale schoolbord, een leskist, een tentoonstelling in het Natuurmuseum en een mondiale wandeltocht over de relatie tussen ons rijke handelsverleden en de (on)eerlijke wereldhandel van vandaag. In het Natuurmuseum wordt de wandeling kort ingeleid aan de hand van een oude koloniale verzameling en kunnen producten geproefd worden. Tijdens de wandeling waarin men aan 2000 jaar wereldhandel voorbij loopt, gaat de klas naar buiten om de theorie in de praktijk te zien. De leerlingen bezoeken onder andere oude panden, eerlijke winkels en een stedenbandwinkel. De leerlingen krijgen kijkopdrachten mee.

De leskist is te huur bij het Natuurmuseum: 024-3297070.
De wandeling kan alleen op afspraak gelopen worden. Reserveringen kunt u doen met het aanvraagformulier van het Gilde of neem contact op met de help-desk van het Gilde, tel. 024-3603635, te bereiken op maandagmiddag en donderdagmiddag tussen 14.00-16.00 uur.

De handleiding uit de leskist is te downlowaden op: http://www.mecnijmegen.nl/docenten-primair-onderwijs/handleidingen-en-werkbladen.

tijdsinvestering: in de klas: 3 tot 5 uur rondleiding stad: 2,5 tot 3 uur inclusief pauze.

locatie: op school en op locatie

Natuurmuseum Uitleen binoculair (in houten kastje)PO/VO

 

Natuurmuseum Uitleen Doos met 15 loepenPO/VO

Uitleenmaterialen

 

locatie: op school

Natuurmuseum uitleen koffer met weerinstrumentenPO/VO

Leskist

 

Koffer met thermometers, windmeters, regenmeters, vochtigheidsmeter,

locatie: op school

Natuurmuseum uitleen opgezette dieren uit de collectiePO/VO

Leskist

 

Zijn vogels of zoogdieren onderwerp van uw les. Of gaat een leerling een spreekbeurt over stenen, mammoet of de buizerd geven. Bedenk dan dat u objecten uit de collectie van het Natuurmuseum Nijmegen kunt lenen. Ze kunnen een fraaie bijdrage geven als informatiebron en in de beeldvorming.

Er zijn op aanvraag o.a. diverse opgezette vogels en zoogdieren, insecten, schedels, modellen van amfibieen en reptielen, stenen en fossielen te leen.

Natuurmuseum uitleen schepnettenPO/VO

Uitleenmaterialen

 

set van 5 schepnetten

Natuurmuseum uitleen verrekijkersPO/VO

Uitleenmaterialen

Doos met vijf verrekijkers

Natuurmuseum uitleen zandfractiescheiderPO/VO

uitleenmaterialen

 

zandfractiescheider


Naar het zoekformulier
Print deze pagina